Kerk en Verwerstraat E 294

West zijde agter 't Wild Varken, beginnende aan de Vuchter-straat

Jaar Naam Beroepen Opmerking
1742 Weert, Christ. van
Kleermaker
Eigenaar
1742 Weert, Christ. van
Kleermaker
Bewoner