Kerk en Verwerstraat E 283

Zuid zijde agter het Stad-huis, beginnende agter 't Wild Varken

Jaar Naam Beroepen Opmerking
1742 Crol
-
Eigenaar
1742 Dort, Sim. van
Bakker
Bewoner