Kerk en Verwerstraat E 256

West zijde van de Ridder-straat, beginnende agter het Stad-huis

Jaar Naam Beroepen Opmerking
1742 Heume, Gijsb. van
Koopman, kuiper
Eigenaar
1742 Heume, Gijsb. van
Koopman, kuiper
Bewoner