Kerk en Verwerstraat E 251

-

Jaar Naam Beroepen Opmerking
1742 Ven, van de
Deurwaarder
Eigenaar
1742 Campes, Thom.
Groenroede
Bewoner