Kerk en Verwerstraat E 211

Noord zijde van de Colper-straat, beginnende aan de Ridder-straat

Jaar Naam Beroepen Opmerking
1742 Schoot, vander
Metselaar
Eigenaar
1742 Cramer, P.H.
Boekverkoper
Bewoner