Kerk en Verwerstraat E 197

Zuid zijde van de Krulle-straat, beginnende aan de Kerk-straat

Jaar Naam Beroepen Opmerking
1742 N.N.
-
Eigenaar
1742 Snyders, Joris
Schoenlapper
Bewoner