Kerk en Verwerstraat E 186

West zijde van de Korte Put-straat, beginnende aan de Kerk-straat

Jaar Naam Beroepen Opmerking
1742 Kouwenberg
Suikerbakker
Eigenaar
1742 Schouten, Fred.r
Speldenmaker
Bewoner