Hintemerstraat C 115

-

Jaar Naam Beroepen Opmerking
1742 Does, Senior van der
Schepen
Eigenaar
1742 Ham, van
Schoolmeester te Beeck
Bewoner