Markt A 142

Op den Hooge Steenweg

Jaar Naam Beroepen Opmerking
1742 Wijgergangs, wed.
Viskoopster
Eigenaar en bewoner