afb. Fotopersbureau Het Zuiden (CS), 17 maart 1953

Korte Tolbrugstraat

Binnenstad Centrum

Korte Tolbrugstraat, De Pijp. Een vrouw staat op de hoek met Achter de Tolbrug.
Bron: Stadsarchief (0001868)
~~~
Sinds 1871 wordt er op de voormalige militaire gronden aan de Hofstad, de Nieuwe Hofstad, de Hoge Nieuwstraat en de Korte Tolbrugstraat een groot aantal arbeiderswoningen gebouwd.
Bron: 's-Hertogenbosch cartografisch bekeken.
 
Benaming
1830De Korte Tolbrug StraatKaart J. B. Drossaers ca 1830
1866Korte TolbrugstrKaart J. Kuijper ca 1866
1890Tolbrugstraat (Korte)Kaart Jos van Hagens ca 1890
1909Korte TolbrugstraatHuisnummeromnummering 1909
1910Korte TolbrugstraatStraatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928Korte TolbrugstraatAdresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
 
Panden
Achter de Tolbrug
Korte Tolbrugstraat 2
Korte Tolbrugstraat C 281 (?)
1908A. v.d. Berg (reiziger)
Korte Tolbrugstraat 2 (1909)
1910A. v.d. Berg
1928A. van den Berg
1943H.T. Aertse (koopman)

Korte Tolbrugstraat 4
Korte Tolbrugstraat C 282 (?)
Korte Tolbrugstraat 4 (1909)
1910A. van Oorschot (steenhouwer)
1928mej. A.Th.M. van Elten

Korte Tolbrugstraat C 283
Korte Tolbrugstraat C 283 (?)
1908Joh. Satters (sorteerder)
Vervallen (1909)

Korte Tolbrugstraat 6
Korte Tolbrugstraat C 284 (?)
1865J. van Vugt (opzigter van eene brandspuit) - J. van Vugt (warmoezenier)
1875J. van Vugt (warmoezenier)
1908wed. Lievens
Korte Tolbrugstraat 6 (1909)
1910J. Beumer (sigarenmaker)
1928Hubertus G. Bergman
1943H.G. Bergman (sigarenmaker)

Korte Tolbrugstraat 8
Korte Tolbrugstraat C 285 (?)
1908J.P. Flippaar (zadelmaker) - L. Werst (water- en vuurnering)
Korte Tolbrugstraat 8 (1909)
1910J.P. Flippaar (zadelmaker) - P. Moseman (arbeider)
1928J. Kreté - Petrus Seller

Korte Tolbrugstraat 12
Korte Tolbrugstraat C 287 (?)
1908G. Bonte (sorteerder) - C. v.d. Heuvel (sigarenmaker)
Korte Tolbrugstraat 12 (1909)
1910W. v.d. Zande (sigarenmaker)
1928P.L. Aarts - A.J. Bax

Korte Tolbrugstraat 14
Korte Tolbrugstraat C 288 (?)
1908H. Hoosema (arbeider) - A. Hormeijer (sigarenmaker)
Korte Tolbrugstraat 14 (1909)
1910A. Dietz (mr. schoenmaker) - H. Hoosemans (arbeider)
1928P.J. Aarts (bov.) - M.J. Franken
1943A.E.P. Henskens (arbeider)

Korte Tolbrugstraat 16
Korte Tolbrugstraat C 289 (?)
1908D.A. Hendriks (kleermaker) - N. Janssen (koopman)
Korte Tolbrugstraat 16 (1909)
1910wed. Brouwers - N. Jansen (koopman)
1928E. Jansen

Korte Tolbrugstraat 18
Korte Tolbrugstraat C 290 (?)
1908W. v.d. Brand (sigarenmaker) - A. v. Iersel (smid)
Korte Tolbrugstraat 18 (1909)
1910W. v.d. Brand (sigarenmaker) - H. Werts (sigarenmaker)
1928W. van den Brandt
1943L.T. van den Hout (boekbinder) - C.C. van Liempd (sigarenmaker)

Korte Tolbrugstraat 20
Korte Tolbrugstraat C 291 (?)
1908H. Kollenburg (arbeider) - D. Roeland (werkman boterfabriek)
Korte Tolbrugstraat 20 (1909)
1910J. v.d. Bogaard (arbeider) - H. Kollenburg (arbeider)
1928H. van Kollenburgh - A.M. Vos
1943H. van Kollenburgh
Vervallen (1957)

Korte Tolbrugstraat 22
Korte Tolbrugstraat C 292 (?)
1908wed. A. van Gool (winkelierster)
Korte Tolbrugstraat 22 (1909)
1910wed. A. van Gool (winkelierster)
1928M.A. Janssens - H.F.A. Meuwese
1943M.J.K. v.d. Broek
Vervallen (1953)

Korte Tolbrugstraat 24
Korte Tolbrugstraat C 293 (?)
1908wed. B. Delmée - wed. P. v.d. Ven
Korte Tolbrugstraat 24 (1909)
1910wed. B. Delmée - wed. P. v.d. Ven
1928wed. B. Delmeé - wed. P.C. van de Ven
1943C.J. van Liempd (sigarenmaker)

Korte Tolbrugstraat 26
Korte Tolbrugstraat C 294 (?)
1908Joh. v.d. Berg (pakhuisknecht) - wed. Wouters
Korte Tolbrugstraat 26 (1909)
1910Joh. v.d. Berg (pakhuisknecht) - wed. Wouters
1928J.A. van den Bergh - Th.M. Brancart
1943Th.M. Brancart

Korte Tolbrugstraat 28
Korte Tolbrugstraat C 295 (?)
1908H. Selderust (koopman)
Korte Tolbrugstraat 28 (1909)
1910Chr. v.d. Heuven (metselaar) - H. Selderust (koopman)
1928G.C. van den Heuvel
1943H.C.P. Janssen (muzikant)

Korte Tolbrugstraat 30
Achter Tolbrug C 296 (?)
1865J. Meijs (kei- en klinkerlegger)
Korte Tolbrugstraat C 296 (?)
1908J.M. Eerthart (machinist) - Th. Verheugt (arbeider)
Korte Tolbrugstraat 30 (1909)
1910J.M. Eerthart (machinist) - Th. Verheugt (arbeider)
1928J.M. Eerhart - J. Houthuijzen - L.H. Smith
1943M. van Boxtel (koopman)

Korte Tolbrugstraat 32
Korte Tolbrugstraat C 297 (?)
1875W. van Densen (mr. schoenmaker) - J. van den Heuvel (commies)
1908H. Kootkar (koopman) - A. v.d. Sluis (sigarenmaker)
Korte Tolbrugstraat 32 (1909)
1910A. v.d. Sluis (sigarenmaker) - W. Venix (schilder)
1928H.W. van Bers - H.M.P. van Vugt
1943H.W. van Bers (behanger)

Korte Tolbrugstraat 34
Korte Tolbrugstraat C 298 (?)
1865J. Leemhorst (stadsdrager)
1908H. Brancard (letterzetter) - Th. Zauwer (arbeider)
Korte Tolbrugstraat 34 (1909)
1910H. Brancard (letterzetter) - Th. Zauwer (arbeider)
1928H.J. Brancart - Th. Souwer
1943A. van Gulik (timmerman) - J.H.H. Kok (sigarenmaker)

Korte Tolbrugstraat C 299
Korte Tolbrugstraat C 299 (?)
Geen (1909)

Korte Tolbrugstraat 36
Korte Tolbrugstraat C 300 (?)
1893H. van Vugt (mr. bakker)
1908A.H. van Well (schoenmaker)
Korte Tolbrugstraat 36 (1909)
1910P. Brugman (fruithandel) - J. van Iersel (smid)
1928A. Bruggeman - wed. M. Bruggeman - D. van der Goen
1943J.G. Kerssens (sigarenmaker)
Afgebroken (1955)

Korte Tolbrugstraat 38
Achter Tolbrug C 301 (?)
1865P. Venix (winkelier in komeneischwaren)
1875P. Venix (water en vuurverkooper)
Korte Tolbrugstraat C 301 (?)
Korte Tolbrugstraat 38 (1909)
1910P. Boersma (sigarenmaker) - W. Stakenburg (winkelbediende)
1928H. Werts - H. Zeldenrust
Afgebroken (1955)

Korte Tolbrugstraat 40
Korte Tolbrugstraat C 302 (?)
Korte Tolbrugstraat 40 (1909)
1910H. Huveneers (schilder) - J. v.d. Thillart (remmer S.S.)
1928A.H. Galiart - A.D. Piek
1943J.W. Boons - J.P. van de Liefvoort (grondwerker)
Afgebroken (1955)

Korte Tolbrugstraat 42
Korte Tolbrugstraat C 303 (?)
Korte Tolbrugstraat 42 (1909)
1910H. Beaudoux (passementwerker) - J. Matho (sigarenmaker) - J. van Nes (arbeider) - J. Wouwens (schoenmaker)
1928N. Gloudemans - W. van der Horst - wed. P.H. Maas - wed. A.M. Velleman
1943A.H. van de Liefvoort (betonarbeider)
Afgebroken (bov) (1954)
Afgebroken (ben) (1955)

Korte Tolbrugstraat 44
Korte Tolbrugstraat C 304 (?)
1881W. Voets (hovenier) - wed. W. Voets (warmoezenier)
Korte Tolbrugstraat 44 (1909)
1910J. van Deursen (houtzager) - J. Nijs (lantaarnopsteker)
1928J.A. van Deursen - mej. M.C. Nijs
1943J.A.M. Herijgers (chauffeur) - W. Kraus-van der Hoeven
Afgebroken (1955)

Korte Tolbrugstraat 46
Korte Tolbrugstraat C 305 (?)
Korte Tolbrugstraat 46 (1909)
1910A. Tybosch (passementwerker)
1928wed. J. Mathot - J.P. Smits
Afgebroken (bov) (1954)
Afgebroken (ben) (1955)

Korte Tolbrugstraat 48
Korte Tolbrugstraat C 306 (?)
Korte Tolbrugstraat 48 (1909)
1910K. Glaudemans (sigarenmaker) - F. Matho (metselaar)
1928P. van Drunen - Ph. Mathot - H. Velleman
1943C.M. Hu (koopman) - W. van Ieperen (arbeider) - H.Y. Li (koopman) - Y.K. Lin (zeeman)
Afgebroken (1955)

Korte Tolbrugstraat 50
Korte Tolbrugstraat C 307 (?)
Korte Tolbrugstraat 50 (1909)
1910W. Schragen (sigarenmaker) - W. Trum (arbeider)
1928W.H. Trum - L. de Winter
1943A.C. de Groen (wever) - G.J.W. Heuveling (grondwerker)
Afgebroken (1955)

Korte Tolbrugstraat 52
Korte Tolbrugstraat C 308a (?)
Korte Tolbrugstraat 52 (1909)
1910J. Damen (wagenknecht)
1928N. Gloudemans
1943V. Gloudemans (sigarenmaker)
Afgebroken (1955)

Korte Tolbrugstraat 54
Tolbrugstraat C 255 (?)
Tolbrugstraat C 308 (1880)
1881C.L. Ackermans (hovenier)
Korte Tolbrugstraat C 308 (?)
Korte Tolbrugstraat 54 (1909)
1910J. Krijnen
1928C.H. van Rangelrooij
1943L.A. Heesbeen (koopman in lompen)
Afgebroken (1955)

Korte Tolbrugstraat C 309
Achter Tolbrug C 309 (?)
1875J. Oldenburg (koopman in lompen)
1875P.J. Oldevolcker (koster in de parochie van St. Pieter)
1875(Schapenmarkt C 309): M.A. Tonino (girma gez. Tonino) winkelierster in mode-artikelen
Korte Tolbrugstraat C 309 (?)
1881J. Oldenburg (koopman in lompen)
Vervallen (1909)

Korte Tolbrugstraat C 310
Korte Tolbrugstraat C 310 (?)
Vervallen (1909)

 
Korte Tolbrugstraat 49
Achter Tolbrug C 311 (?)
1865P. van de Gevel (wijnstekersknecht) - W. van de Gevel (mutsenwaschster)
1875A. Mozeman (tapper)
Korte Tolbrugstraat C 311 (?)
Korte Tolbrugstraat 49 (1909)
1910M. Hoffman
1928A. Hegmans
1943A. Hegmans - J.E. Hegmans
Afgebroken (1955)

Korte Tolbrugstraat 47
Korte Tolbrugstraat C 312 (?)
Korte Tolbrugstraat 47 (1909)
1910wed. van Esch (koopvrouw) - P. Koort (sigarenmaker)
1928G.A. van den Bogaert - W.J. de Lang
Onbewoonbaar verklaard GB 149 1930 (1930)

Korte Tolbrugstraat 45
Achter Tolbrug C 313 (?)
1865H. Reijkersz (kuiper)
1875J. Lingg (tapper)
Korte Tolbrugstraat C 313 (?)
Korte Tolbrugstraat 45 (1909)
1928A. Duim
Gesloopt september 1958 (1958)

Korte Tolbrugstraat 43
Achter Tolbrug C 314 (?)
1865L. Thunus (rijtuigverh. en ondern. van karvrachten)
1875L. Thunus (koopman in mestspecien)
Korte Tolbrugstraat C 314 (?)
Korte Tolbrugstraat 43 (1909)
1910H. van Boven (areider) - C. Dona (arbeider)
1928C.F. de Kok
Onbewoonbaar verklaard GB 149 1930 (1930)

Korte Tolbrugstraat C 315
Achter Tolbrug C 315 (?)
1865F. van Dartel (tapper, stads zakkendrager en nachtwaker)
Korte Tolbrugstraat C 315 (?)
Vervallen (1909)

Korte Tolbrugstraat 41
Tolbrugstraat C 316 (?)
1865M. Wielaarts (kleederkooper)
1875J. van Erp (agent van policie)
Korte Tolbrugstraat C 316 (?)
Korte Tolbrugstraat 41 (1909)
1910F. Tybosch (passementwerker)
1928wed. B. Duim - wed. B. Tromp
Onbewoonbaar verklaard GB 149 1930 (1930)

Korte Tolbrugstraat 39
Tolbrugstraat C 317 (?)
1865F. van de Leur (tapper)
Korte Tolbrugstraat C 317 (?)
Korte Tolbrugstraat 39 (1909)
1928F. Emans
Vervallen (19??)

Korte Tolbrugstraat 37
Tolbrugstraat C 318 (?)
1865D.N. Govers (logementh. en adsistent nachtw.)
1875D.N. Govers (logementhouder) - J.M. Rutten (partikuliere)
Korte Tolbrugstraat C 318 (?)
Korte Tolbrugstraat 37 (1909)
1910J. Kootkar (koopman)
1928E.E. Swarts
1930onbewoonbaar verklaard GB 149 1930
Vervallen (1936)

Korte Tolbrugstraat 35
Korte Tolbrugstraat C 319a (?)
Korte Tolbrugstraat 35 (1909)
1910J. Oosterhout (pakhuisknecht)
1928Johannes Boons
1930onbewoonbaar verklaard GB 149 1930
Vervallen (1936)

Korte Tolbrugstraat 33
Korte Tolbrugstraat C 319 (?)
Korte Tolbrugstraat 33 (1909)
1910W.M.E. Valk (sigarenmaker)
1928W.Th. Boumans
1930onbewoonbaar verklaard GB 149 1930
Verbouwd (1936)

Korte Tolbrugstraat 31a
Korte Tolbrugstraat C 320 (?)
Korte Tolbrugstraat 31a (1909)
1928A.F. Waegemakers
1930onbewoonbaar verklaard GB 149 1930
Vervallen (1936)

Korte Tolbrugstraat 31
Korte Tolbrugstraat C 321 (?)
Korte Tolbrugstraat 31 (1909)
1910J. Stiphout (voerman)
1928A. van Dalsen
1930onbewoonbaar verklaard GB 149 1930
Verbouwd (1936)

Korte Tolbrugstraat 29
Korte Tolbrugstraat C 322 (?)
Korte Tolbrugstraat 29 (1909)
1910B. Bodar (arbeider) - J.B. Cadée - J. Diks (sigarenmaker) - J. v.d. Leest (sigarenmaker) - wed. Verheij
1928J.W. Dona - L.A. Heesbeen - H. Verbeek - L.M. Wartenberg
1930onbewoonbaar verklaard GB 149 1930
1936vervallen
1943J.F.C. Geenen (sigarenmaker)

Korte Tolbrugstraat 27
Korte Tolbrugstraat C 323a (?)
Korte Tolbrugstraat 27 (1909)
1910A. Meeuwese (arbeider) - K. Mulder (sigarenmaker)
1928M.F.P. Dooijenburg - A.H.M. Hermse
1943H.J. Bergman (transp.-arbeider)
Gesloopt (1959)

Korte Tolbrugstraat 21
Korte Tolbrugstraat C 325 (?)
Korte Tolbrugstraat 21 (1909)
1910H. Brancard (boekbinder) - F. v. Roosmalen (remmer S.S.)
1928H. Bossong - W.H. Salfischberger
1943J.J.W. v.d. Broek (kellner)
Afgebroken (1955)

Korte Tolbrugstraat 19
Korte Tolbrugstraat C 301 (?)
Korte Tolbrugstraat C 326 (1880)
1881P. Venix (water en vuurverkooper)
1908P. Venix (slager)
Korte Tolbrugstraat 19 (1909)
1910P. Venix (slager)
1928M. Venix - wed. P. Venix
Afgebroken (19??)

Korte Tolbrugstraat 15
Korte Tolbrugstraat C 327 (?)
Korte Tolbrugstraat 15 (1909)
1910F. de Lang (koopman)
1928wed. J.W. Crombach
1930onbewoonbaar verklaard GB 149 1930

Korte Tolbrugstraat 13
Korte Tolbrugstraat C 328 (?)
Korte Tolbrugstraat 13 (1909)
1910C. Paulus (sigarenmaker)
1928Th.A. Trum
1930onbewoonbaar verklaard GB 149 1930

Korte Tolbrugstraat 11
Korte Tolbrugstraat C 330 (?)
Korte Tolbrugstraat 11 (1909)
1910J. Koppens (arbeider)
1928wed. A.F. Willemsen
Afgebroken (1955)

Korte Tolbrugstraat C 331
Korte Tolbrugstraat C 331 (?)
Geen (1909)

Korte Tolbrugstraat 9
Korte Tolbrugstraat C 332 (?)
Korte Tolbrugstraat 9 (1909)
1910J. Pompen (arbeider)
1928L. van Aken - wed. J.J. Denis
1930onbewoonbaar verklaard GB 149 1930
1943H. Eekels (timmerman)

Korte Tolbrugstraat 7
Korte Tolbrugstraat C 333 (?)
1908K. Mulder (sigarenmaker)
Korte Tolbrugstraat 7 (1909)
1928A. van den Brandt
1943M.J. Franken (sigarenmaker) - D. Maas (sigarenmaker)

Korte Tolbrugstraat 5
Korte Tolbrugstraat C ongen. (?)
Korte Tolbrugstraat 5 (1909)
19??stal (verbouwd)
1928Th.J. Beaudoux
1943E. ter Heegde (vertegenwoordiger)
Afgebroken (1951)

Korte Tolbrugstraat 3
Korte Tolbrugstraat C 308 (?)
1865J. van der Elst (mr. kleedermaker)
Korte Tolbrugstraat C 334 (1880)
Korte Tolbrugstraat 3 (1909)
1910G. van Grunderbeek (borstelmaker) - H. van Leent
1928wed. P. Meirbach - wed. W. Spreng

Korte Tolbrugstraat 1
Korte Tolbrugstraat C 335 (?)
1908J.H. Oldenburg (koopman)
Korte Tolbrugstraat 1 (1909)
1910wed. Oldenburg
1928Ludovicus Oldenburg
1943J. Coense (arbeider)
Afgebroken (1956)

Suikerstraat
 
Postcodes
  Geen
 
Straatindeling
  1909 : rechts 1..49, links 2..54
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 298, 318, 346, 350, 361

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 124, 131

Varia Historica Brabantica III (1969) 260

n: vermelding in een voetnoot