afb.

Schapenmarkt

Binnenstad Centrum

De Schapenmarkt verbindt de Markt met de Vughterstraat. Vroeger was de naam anders: Sadeleerstraat en later Zadelstraat, genoemd naar de ambacht die er in deze straat bedreven werd. In de tweede helft van de 18e eeuw begon men er schapen te verkopen en zo is de naam Schapenmarkt ontstaan (overigens was er in die tijd hier ook een korenmarkt). Een gebouw dat moest wijken voor het warenhuis de V & D was "de IJseren Man", hierin was het kantoor gevestigd van de stoomtram. Aan het begin van de Schapenmarkt, naar de stad toe, stond een van de drie stadspoorten. De Antwerpse Poort, genoemd naar een van de drie zustersteden van 's-Hertogenbosch. De Antwerpse Poort werd ook wel de Jodenpoort of Onze Lieve Vrouwepoort genoemd.
Onbekend
 
Bouwhistorie

Schapenmarkt

336
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 336
 
Mosmans

Namen der Straten enz.

82
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 82
 
Sasse van Ysselt

De Schapenmarkt

479
480
481
Noten
1.Zie Deel II p. 91.
2.Dit huis strekte achterwaarts zich uit tot aan de straat, thans genaamd Achter het Stadhuis. Den 6 Mei 1760 f Reg. n° 577 f. 260 vso en vlgd.) verkocht Gijsbert Peymans wijnkooper te Rotterdam, als erfgenaam van Hendrik Peymans, de navolgende aan die straat staande of daarop uitkomende huizen: a. twee huisjes, staande in het gangetje achter den Gouden Leeuw tusschen dat huis en het Roodhuis; b. het Roodhuis, staande tusschen den uitgang van den Gouden Leeuw en de Schenkkan (kooper van a en 6 was toen Cornelis van Lanschot, koopman te den Bosch); c. een huis met erf, achterplaats, middelplaats en koetshuis, genaamd de Schenkkan (vroeger de Bonte Koe), met recht van uitgang door de Peymanspoort, stgande dit huis tusschen het Roodhuis ex uno en het volgend huis ex alio; d. een huis, staande tusschen de Schenkkan en de Peymanspoort.
3.Men zie eene uitvoerige Schepenakte van 1574, dit huis betreffende, in Reg n° 160 f. 374.
4.Zijne vrouw was Hillegonda van Gerwen, die hem, zie Deel I p. 290, schonk een zoon Andries van Kessel.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 479-481
 
Verdwenen stadsbeelden

Een zonnige zomermiddag op de Schapenmarkt

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 15 januari 1998
 
Artikelen
1998

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : Een zonnige zomermiddag op de Schapenmarkt
Brabants dagblad donderdag 15 januari 1998 (foto)
 
2006

Marcel van der Heijden

De Straat : Markt, Schapenmarkt en Pensmarkt
Bossche Bladen 3 (2006) 119-123
 
Benaming
1???SadeleerstraatStraat in Straat uit
1???ZadelstraatStraat in Straat uit
1645Schape MarctKaart L. Covens en C. Mortier ca 1645
1866SchapenmarktKaart J. Kuijper ca 1866
1890SchapenmarktKaart Jos van Hagens ca 1890
1901SchapenmarktAdresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909SchapenmarktHuisnummeromnummering 1909
1910SchapenmarktStraatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928SchapenmarktAdresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
 
Geschiedenis
1805 Op 8 en 9 december verblijft Napoleon in Den Bosch, waar hij logeert in het hotel 'De Gouden Leeuw' van de heer Halewijn aan de Schapenmarkt.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
 
Stadsrekeningen
1584 Kapittel 16.
Licht gebrand in het Lieve Vrouwenhuisje, op den hoek der Schapenmarkt.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1054
 
 
Panden
Markt.
Schapenmarkt 2   rijksmonument
"Schietspijp", of "Klein Stadhuis". (Mulders)
Bron: Mosmans 240 (Markt)
Markt A 449 (?)
1865H.A.M. Groenewalt (tapper en commissionnair expediteur) - A. van Wijk (postiljon)
1875wed. H.A.M. Groenenwaldt (tapster)
Schapenmarkt A 461 (1880)
1881wed. H.A.M. Groenewaldt (tapper)
1908A. Mulders (caféhouder)
Schapenmarkt 2 (1909)
1910A. Mulders (caféhouder)
1928C.F.J. van den Heuvel
1943C. van den Heuvel (café's restaurants, hotels) - C.F.J. van den Heuvel (caféhouder 'De Schietspijp')

Schapenmarkt 4   rijksmonument
Schapenmarkt 4 (?)
1943Vroom en Dreesmann

Schapenmarkt 4
"De Keersboom" anno 1603. Begin der 19e eeuw "De drie Vijzels". Zaten toen in den spinnekop. (Többens)
Bron: Mosmans 241 (Markt)
Markt A 448 (?)
1865A.F. de Gier (apotheker)
1875W.C. Deckers Jr. (partikulier)
Schapenmarkt A 460 (1880)
1881jr. W.C. Deckers (partikulier)
1905J.W. Többens (in dameshoeden)
1908J.W. Többens (dames modemagazijn engros en detail)
Schapenmarkt 4 (1909)
1910J.W. Többens (dames modemagazijn)

Schapenmarkt 6
Hotel Gouden Leeuw. (bestaat thans uit vier panden)
• "De Moelen"
• "In den Leeuwe". Oude afrit der reiswagens en dilligencen. Vóór het huis nog een hardsteenen paal met een goud leeuwtje erop. Op 6 Dec. 1779 gaat "het van ouds vermaerde Logement De Gouden Leeuw" voor 16000 gulden aan de de familie Halewijn, nadat een ander gegadigde, die er 20 mille voor geboden had, niets meer van zich liet hooren. Aldus in de Schepenregisters.
• "De Star metten Steert" anno 1603.
• "De drie groene Kazen". Tot vóór de bebouwing herbergje van Jan de Kanter, en bestelkantoor van voerlieden.
Bron: Mosmans 242..245 (Markt)
~~~
De Gouden Leeuw. No. 6.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 481
Markt A 112 (?)
1805G. Halewijn bron
1822Johannes Ernestus Halewijn (logementhouder) bron
Schapenmarkt A 447 (?)
1865J. Bogaerts (directeur van diligence ondernemingen)
1865wed. J. Chevalier (logement en stalhoudster)
1875mr. L.A.N. Gerrits (lid der gedep. staten) - Th. Halewijn (hotelhouder)
Schapenmarkt A 459 (1880)
1881Th. Halewijn (hotelhouder)
1908F.A.M.J.M. Halewijn (hotel Gouden Leeuw)
Schapenmarkt 6 (1909)
1910F.A.J.M.M. Halewijn (hotel Gouden Leeuw)

Schapenmarkt A 458
Schapenmarkt A 446 (?)
1865J.J. Krijbolder (mr. smid en winkelier)
1875J. de Kanter (tapper en winkelier)
Schapenmarkt A 458 (1880)
1881J. de Kanter (tapper en winkelier)
Vervallen (1909)

Schapenmarkt 8
"De vergulde Ezel" anno 1614. Vroeger liep hier langs "'t Ezelenstraatje". (G. Noyons)
Bron: Mosmans 246
Schapenmarkt A 445 (?)
1865H.M.J.V. Bosman (kweekeling rijkskweekschool voor onderwijzers) - B.C.P.V. Cerutte (kweekeling rijkskweekschool voor onderwijzers) - E.C. Noijons (kweekeling aan rijks kweekschool voor onderwijzers) - E.M. Noijons (winkelier in visch en kaas)
1875H. Broekmans (handelsreizig.) - J. Broere (hulponderw. aan 's-rijks kweeksch.) - wed. E.M. Noijons (winkel. in visch en kaas)
Schapenmarkt A 457 (1880)
1881G. Noijens (koopman in flesschen en kaashandel)
1893G.P.G. Noijons
1908E.V.L.M. Diekhof (inspec. rijks-veldwacht district 's Bosch) - G.P.G. Noijons (fa wed. E.M. Noijons) visch en kaash.
Schapenmarkt 8 (1909)
1910G.P.G. Noijons (visch en kaash.)
1943't Centrum van Dijk en Pasmans (groentenhandel)
????Cooimans
1999Theo en Hanneke Slenders (Slenders Keurslager)

Schapenmarkt 10
"De vijf Vocalen", ook "Den groenen Kees" anno 1603. De groene kaas prijkte lang op een steenen stoeppaaltje vóór het huis. (Westelaken)
Bron: Mosmans 247
Schapenmarkt A 444 (?)
1865J. Westerlaken (mr. broodbakker)
1875F. Seijler (kunstborduurder) - J. Westerlaken (mr. broodbakker)
Schapenmarkt A 456 (1880)
1881J. Westerlaken (stoombakkerij)
1893wed. J. Westerlaken
1908E.J. Greven - P.J.M. Westerlaken (broodbakker, mosterdfabrikant)
Schapenmarkt 10 (1909)
1910P.J.M. Westerlaken (broodbakker, mosterdfabrikant)
1928P.H. Hendrix

Schapenmarkt 10a
Schapenmarkt 10a (1909)
1943W.A.C. Hendrikx (kleermaker)

Schapenmarkt 12
"Het Trepke". Vroeger in natura boven de deur. Een der hervormde Predicanten "lag hier" in 1566 "thuis". (G. Schopmeijer)
Bron: Mosmans 248
Schapenmarkt A 118 (?)
1790M. Coolen bron
Schapenmarkt A 443 (?)
1865G. Schopmeijer (mr. kamerbeh. en bontw.)
1875G. Schopmeijer (mr. kamerbeh. en bontwerk.) - F. van Weert (klerk)
Schapenmarkt A 455 (1880)
1881J.T. van Buul (comm. in koloniale waren) - firma G. Schopmeijer (mr. kamerbeh. en bontw.)
1908G.A.M. Schopmeijer (firma G. Schopmeijer) behangerij, stoffeerderij en pelterijen fabr. meubelmagaz. - M.G.P. Schopmeijer (magazijn ter compl. meubilering)
Schapenmarkt 12 (1909)
1910G.A.M. Schopmeijer (bontwerker, beddenm., stoffeerder) - mej. M.G.P. Schopmeijer
1928H.H. Diesveld - J. Diesveld
1943W.J.M. Hofmans (koopman) - F.D. Lautenslager (magazijnchef) - Nes (schoenhandel)

Schapenmarkt 14   gemeentelijk monument
"Den Yseren Man". In 1603 bewoond door Jan van Luik den Swertveger (wapensmid). (Factorij Stoomtram)
Bron: Mosmans 249
Schapenmarkt A 442 (?)
1865H.J. van Kempen (bedden- en matrassenmaker)
1875H.J. van Kempen (bedden- en matrassenmaker)
Schapenmarkt A 454 (1880)
1881mej. S. Betz (muziekonderwijzeres) - mevr. de wed. J.G. Betz (partikuliere) - C. de Leeuw (winkelier in manufacturen)
1908Factory tramwegm. 's Bosch-Helmond - M. Seijffers (veehandelaar) - S. Seijffers (modiste) - N.J. Vermeulen (schoenmaker) - N.J. de Waal (mr. schoenmaker)
Schapenmarkt 14 (1909)
1910Factory tramwegen. 's-Bosch - Helmond - M. Mooren (controleur tram) - G. Thomas
1928wed. P.R. Bruning

Schapenmarkt 16-18
"De kleine Waag". (v. Osch, Sigaren)
Bron: Mosmans 250
~~~
De Kleine en de Groote Waag. Nos 16, 18 en 20.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 489
Schapenmarkt A ? (?)
Schapenmarkt A 453a (1880)
1905J.J. Ardies (beeldhouwer)
Schapenmarkt 16 (1909)
1910wed. J.C.H. van Osch
Schapenmarkt A 441 (?)
1865wed. W.J. Lindner (gepensionneerde) - A.H. Scheefhals (firma gebr. Scheefhals) mr. koek- en banketbakkers
1875mej. A.M. ten Hagen (partikulier) - A.H. Scheefhals-Kluijtmans (confiseur, patisier, guisinier)
Schapenmarkt A 453 (1880)
1881J. van Osch (vleeschhouwer) - G. Vullings (fabriekant)
1905wed. J.C.H. van Osch (sigarenwinkelierster)
1908wed. ter Horts-Romker (sigarenwinkelierster)
Schapenmarkt 18 (1909)
1928J.A. Wagemakers
1943J.J.H. Didde (kleermaker) - Sigarenmagazijn 'Doornroosje' (sigaren, sigaretten, tabak)

Schapenmarkt 20
"De groote Waag". Hertog Jan I geeft reeds in 1286 eene ordonnantie op het waeggelt in den Bosch. Dit pand wordt in 1624 nog vermeld als "toebehoirende onsen genadigden heere Hertoge van Brabant". (F. K. L. Kerkhoff)
Bron: Mosmans 251
Schapenmarkt A 440 (?)
1865J.M. Nabbe (stads bouwmeester, onderwijzer aan de koninklijke school voor nuttige en beeld. kunsten)
1875J.M. Nabbe (stads bouwmeester en onderwijzer, aan de koninklijke school voor nuttige en beeldende kunsten)
Schapenmarkt A 452 (1880)
1881J.M. Nabbe (stads bouwmeester en onderwijzer aan de koninklijke school voor nuttige en beeldende kunsten)
1905F.M.L. Kerkhoff (ingenieur-architect der gemeente)
1908F.M.L. Kerkhoff (ingenieur-architect der gemeente)
Schapenmarkt 20 (1909)
1910wed. F.M.L. Kerkhof
1928F.J.A. den Doop - A.J.M. van Doorn
1936Adriaan van Doorn (heerenmodemagazijn)
1943A.J.M. van Doorn (winkelier heerenmode art.)
1991? (restaurant Zorba de Griek)

Schapenmarkt 22   gemeentelijk monument
"Het Schaapshoofd" 1603. "Den Engelschen Timberg" 1758. (Jos. Doumen)
Bron: Mosmans 252
Schapenmarkt A 439 (?)
1865L.G.P. van Ierland (boekhouder) - J.J. Sonderegger (mr. kleederm. en winkelier)
1865P.J.M. van der Ven (buitengewoon opzigter van den waterstaat)
1875W.J.A. Boellaard (1e luitenant 2e regement hussaren) - jonkh. J.A. Boreel de Mauregnault (1e luiten. der maréchaussées) - H.A. Muller (2e luit. vierde battaillon) - A.R.B. Opstelten (2e luitenant tweede bataillon) - J.J. Sonderegger (mr. kleermaker en koopman in lakens) - H.J. Stevering (1e luit. eerste battaillon) - C.G.A. Verweijde (2e luitenant tweede bataillon)
Schapenmarkt A 451 (1880)
1881J.J. Sonderegger (mr. kleermaker en koopman in lakens)
Schapenmarkt 22 (1909)
1910P.J. Doumen (kerk- en decorschilder, mag. in relig. artik.)
1919fa. H. Lubbers-van Rooij (maison de blanc)
1928H.J.M. Lubbers - wed. H. Lubbers - fa. H. Lubbers-van Rooij
1943E.H.M. Damen (insp. ziekenwet)

Schapenmarkt 24
"De Samson" anno 1653, later "'t Verguls Hoofd" of "'t Kupke". (firma v.d. Ven)
Bron: Mosmans 253
Markt A 123 (?)
1790A. Schafft bron
1802A. Lambermont bron
1822Arnoldus Lambermont (banketbakker) bron
Schapenmarkt A 438 (?)
1865wed. H. Kluijtmans (koek- en banketbakster)
1875H. Kluijtmans (koek en banketbakker) - wed. H. Kluijtmans (partikuliere)
Schapenmarkt A 450 (1880)
1881H. Kluijtmans (koek- en banketbakker) - wed. H. Kluijtmans (partikuliere)
1908N.A.J. van der Ven (firma H. Kluijtmans) banketbakker
Schapenmarkt 24 (1909)
1910N.A.J. v.d. Ven (firma H. Kluijtmans) banketbakker
1928G.J. Huijsmans - fa. H. Kluijtmans - J.G.W. Schaik - H.A.J. van der Ven
1943wed. H.A.J. van de Ven (fa. H. Kluijtmans) koksbedrijven

Schapenmarkt 26-28
Het geheele tegenwoordige hoekperceel is eigenlijk uit drie huizen samengetrokken. Zie voor het derde, perceel 1351.
(Goulmy, oorspronkelijk 2 huizen)
Bron: Mosmans 254-255
~~~
Het Verguld Harnas. No. 26.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 493
"De rooie (vergulde) Hamer" anno 1603. Omstreeks 1750 zadelmakerij.
Bron: Mosmans 254
Schapenmarkt A 437 (?)
1865P.V.P. Goulmy (confiturier, likeurstoker en restaurateur)
1875P.V.P. Goulmy (grossier in commestibles, confiseur en likeurstoker)
Schapenmarkt A 449 (1880)
1881P.V.P. Goulmy (grossier in commestibles, confiseur en likeurstoker)
Schapenmarkt 26 (1909)
1910Th.M.M. Goulmy (confiseur, cuisinier en chocoladefabrikant)
1928W.H. Vos
"'t Verguld Harnasch". In 1756 Tabak- en Snuifwinkel van Duchateau. Dit hoekhuis gaf aan de zijstraat haar naam.
Bron: Mosmans 255
Schapenmarkt 28 (1909)
1928H.F. Maseland
"Het Toirken of Torentje". Mogelijk heeft de hier achter gelegen flanktoren der voormalige Jodenpoort aanleiding tot dezen naam gegeven. (Goulmy, bakkerij)
Bron: Mosmans 1351

Achter het verguld Harnas
 
Snellestraat
Schapenmarkt 39
"De drie Peijen"; later "De Bossche Maegt". Stond in een medaillon boven de deur geschilderd. 't Water onder dit huis is de overoude vestinggracht, omstreeks 1185 gegraven. Daar men in 1571 spreekt van "de brug op de Schapenmarkt" schijnt de diest hier, toen nog niet overkluisd te zijn geweest. (C. Keijzer)
Bron: Mosmans 1
Schapenmarkt B 295 (?)
1865P.J. Spermon (winkelier in fruit)
1875P.J. Spermon (winkelier in fruit)
Schapenmarkt B 319 (1880)
1881C. Keijzer (handel in sigaren)
1894C.W.A.M. Keijzer (sigarenhandelaar)
1908C.W.A.M. Keijzer (sigarenmagazijn)
Schapenmarkt 39 (1909)
1910C.W.A.M. Keijzer (sigarenmagazijn)
1928H.R.J. Schickendantz - L. Schickendantz
1943L. Schickendantz (Sigarenmagaz. 'Het Gulden Vlies') sigaren, sigaretten, tabak
2003? (Simon Lévelt Koffie & Thee)

Schapenmarkt B 319b
1908(Schapenmarkt B 319b): mr. E.O.J. Baron van Hövell-tot Westerflier (advocaat en procureur)

Schapenmarkt 37
"'t Root Haentje", (F. Cooymans)
Bron: Mosmans 2
Schapenmarkt B 296 (?)
1865J. Janssens (winkelier in galanterie goederen)
1875J. Janssens (winkelier in galanterie goederen)
Schapenmarkt B 320 (1880)
1881J. Jansen (winkelier in galanterien)
1908F. Cooijmans (schoenenmagazijn)
Schapenmarkt 37 (1909)
1910F. Cooijmans (schoenenmagazijn)
1928fa. G.A. van Elderen
1943H.J.C. van Elderen (handel in suikerwerken) - wed. J.B. van Elderen-Duitsman

Schapenmarkt 35
"De halve Maen". Bekroont het fontispice van de winkelpui. Ongeveer tusschen dit huis en het tegenoverliggende stond de sterke stadspoort, in 1185 door Antwerpen ten behoeve van de Bosschenaars gebouwd. Verder dan hier strekte zich 's Hertogenbosch aanvankelijk niet uit. (J. G. Cooymans & Zn)
Bron: Mosmans 3
Schapenmarkt B 297 (?)
1865E.M. Monnikendam (koopman in manufacturen) - P.C. Warthenberg (winkelier in gouden en zilveren werken)
1875S. Hissink (2e luit. kwartiermeester eerste bataillon) - J.H. Marckelbach (2e luit. kwartiermeest. tweede bataillon) - M. Reis (fabriekant van boorden en overh.)
Schapenmarkt B 321 (1880)
1881M. Reis (fabriekant in boorden en overhemden, magazijnhouder van naaimachines)
1908Jos.P.M. Rooij (muziekleeraar)
Schapenmarkt 35 (1909)
1910Dames van Rooij (filiaal Mij. Cooijmans)
1928mej. M.A.H. van Rooij
1943H. Boer (groentenhandelaar)

Schapenmarkt 33
"De roode Hamer". Ook "IJzeren Hamer". (W. van Gool)
Bron: Mosmans 4
Schapenmarkt A 128 (?)
1802A. van Pelt bron
1822Antonius van Pelt (koopman) bron
Schapenmarkt B 298 (?)
1865C.H. van Hoven (winkel. in galanteriegoederen)
1875A. van Bokhoven (modiste) - W.H. van Gool (mr. broodbakker)
Schapenmarkt B 322 (1880)
1881W.H. van Gool (mr. broodbakker)
1908Joh. van Erp (boekhouder) - W.H. van Gool (broodbakkerij)
Schapenmarkt 33 (1909)
1910H. van Gool (broodbakkerij)
1928C.H.H. de Jong - mej. H. Silvius
1943Henri P. Eijck (juwelier, opticien)

Schapenmarkt 31-29
"'t Wit Lam". Prijkte in natura boven de deur. Vroeger twee huizen, waarvan 't Noordwestelijke "'t Klein root Schilt" anno 1612. (Lubbers van Rooij)
Bron: Mosmans 5
Schapenmarkt B 299 (?)
1865J.E.E. Kruijs (tabakskerver en sigarenfabrijkant, koopman in koloniale waren)
1875J. Quaadvliet (mr. kamerbehanger, en ondernemer van verhuizingen)
Schapenmarkt B 323 (1880)
1881W. Keukenschrijver (partikulier) - wed. F. Smulders (partikuliere) - P.M. Timmermans (fabriekant in brandwaarborgkasten, haarden, tuinmeubelen en alle soorten van gegoten en geslagen ijzerwerken)
1908Lubbers-van Rooij (manufacturen)
Schapenmarkt 31 (1909)
1910fa. H. Lubbers-van Rooij (lingeries)
1928fa. B. Dechesne - P.M.J.H. van Wees
1943F.J. Kuijpers (koopman) - N.V. Wolhandel 'de Spin'
Schapenmarkt B 299a (?)
Schapenmarkt B 323a (1880)
1908Lubbers-van Rooij (manufacturen)
Schapenmarkt 29 (1909)
1910H. Lubbers-van Rooij
1928H.C.A. van Gool

Schapenmarkt 27
"'t Groot rood Schilt". Voor circa drie eeuwen een theehuis of herberg. Thans in den spinnekop: een eenhoorn. (De Heusde v.d. Sluijse)
Bron: Mosmans 6
Wijk ? (?)
1810fa. J. Dupont (tabak en snuif)
Schapenmarkt B 300 (?)
1865A.N. van Osch (tabakskerver, cigarenfabrijkant en koopman in koloniale waren)
1875A.N. van Osch (tabakskerver, sigarenfabriekant en koopman in kolonialewaren)
Schapenmarkt B 324 (1880)
1881A.N. van Osch (tabakskerver, sigarenfabriekant en koopman in kolonialewaren)
1908E. van Emmerik - C. de Heusde-v.d. Sluijse - C. de Heusde-v.d. Sluijse (firma A.N. van Osch, tabak en sigarenfabriek)
Schapenmarkt 27 (1909)
1910E. van Emmerick (winkeljuffrouw) - C. de Heusde-van der Sluijse - C. de Heusde-van der Sluijse (firma A.N. van Osch) tabak- en sigarenfabriek
1928mej. E.M. van Emmerik - Th. P.R. Passtoors
1943Th. Passtoors (fa. A.N. van Osch) tabakskerverij

Schapenmarkt 25
"In 't Sweert". Reeds in een perkament van 1461 vernoemd. Was toen "hospicium" of logement. Het zwaard is uitgebeeld boven den ouden schoorsteenmantel der binnenkamer en aan ? (Van den Hurk)
Bron: Mosmans 7
Schapenmarkt A 133 (?)
1790V. Boxtel bron
1802A. Teunisse bron
1822Henrikus Teunissen (zadelmaker) bron
Schapenmarkt B 301 (?)
1865H.J. de Kort (firma gebr. de Kort) tabakskerver, koopman in koloniale waren - W. de Kort
1875P.J. Jansen (apotheker)
Schapenmarkt B 325 (1880)
1881P. Jansen (apotheker) - P. de Vletter (apothekersbediende)
1908J. v.d. Hurk Sr. (drogist) - P.J. Jansen (apotheker)
Schapenmarkt 25 (1909)
1910J. van den Hurk Sr. (fa. P.J. Jansen) drogist
1928C. Farwick Ariëns
1943Modehuis Boelaars - wed. M.B. Boelaars-van der Werff (winkelierster)

Schapenmarkt 23
"'t Bijlken", anno 1603; daarna "De Coningh van Engelant", 1659. Zou later ook "De Pruik" hebben geheeten. (Van der Wielen)
Bron: Mosmans 8
Schapenmarkt A 134 (?)
1790van Munster bron
1822Martinus Antonius Munster (koopman) bron
Schapenmarkt B 302 (?)
1865L.E.H. Haenen (essaijeur op het kantoor van waarborg voor gouden en zilveren werken) - J.J. Swagemakers (koek- en banketbakker)
1875J.J. Swagemakers (koek- en banketbakker)
Schapenmarkt B 326 (1880)
1881J.J. Swagenmakers (koek en banketbakker)
Schapenmarkt 23 (1909)
1910C. Farwick-Ariëns (damesconfectie)
1919M. Knipscheer (kantoor & papierhandel)
1928M.I.M. Knipscheer
1943fa. B. Dechesne (Het Hoedenhuis) - G. Kouw (magazijnbediende)

Schapenmarkt 21-19
"De Vergulde Emmer". Midden der XVIIIe eeuw tijdelijk "Leuven". Er werd toen in uitgeoefend: paruikmakerij en barbier. (Mich. Pompe)
Bron: Mosmans 9
Schapenmarkt B 303 (?)
Schapenmarkt B 327a (1880)
1881wed. F. Spruijtenburg (particuliere)
1908wed. P.C. van Griensven
Schapenmarkt 21 (1909)
1910mej. Grasso
Schapenmarkt B 303 (?)
1865J.W. Gast (apotheker)
1875H.T. Chappuis (1e luitenant depot) - P. Freijssen (mr. schoenmaker)
Schapenmarkt B 327 (1880)
1881F.N. Collard (meubelmaker) - G.J.C. Scholten (telegrafist st. spoor)
1908M.A. Pompe (coiffeur)
Schapenmarkt 19 (1909)
1910M.A. Pompe (coiffeur)
1928H.M.Th. Rooij

Schapenmarkt 17a
Schapenmarkt 17a (?)
1943J.Th. van de Laar (koopman in meubilair)

Schapenmarkt 17   gemeentelijk monument
"De vergulde Slotel". Vernoemd anno 1511. Nog in den spinnekop geschilderd. (A. Vincent)
Bron: Mosmans 10
Schapenmarkt B 304 (?)
1865H.F. Cordeweener (koopman in manufact.)
1875H.F. Cordeweener (koopman in manufacturen)
Schapenmarkt B 328 (1880)
1881firma H.F. Cordeweener (koopman in manufact.) - A.F. Vincent (koopman)
1908A. Vincent (manufacturier)
Schapenmarkt 17 (1909)
1910A. Vincent (fa. Cordeweener) manufacturier
1928A.J. van der Vlugt
1936J. van de Laar & Zn. (woninginrichting)
1943J. van de Laar en Zn. (woninginrichting, stoffeerderij)

Schapenmarkt 15-13
"'t Gulden Vlies". In 1603 apotheek van Meester Jan van Wamel. (C.L. Verhagen)
Bron: Mosmans 11
~~~
Het Gulden Vlies. Nos 15 en 13.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 493
Schapenmarkt B 329a (?)
Schapenmarkt 15 (1909)
1910mr. L.A.N. Gerrits (lid Gedeputeerde Staten)
1928mej. C.C.E. Kempees - Th.B.M. Luneman - A.A.J.M. van Meerwijk - J.R.C. de Vries - mej. P.M. de Weert
1943P.H. Hendrikx (expl. Raadskelder)
Schapenmarkt A 137 (?)
1790wed. J. Pels (ijzerwinkel) bron
1822Henricus Gerardus Pels (koopman) bron
Schapenmarkt B 305 (?)
1865mr. F.A.J. van Lanschot (substituut-officier van justitie, lid der plaatselijke schoolcommissie) - A.J. Leeuw (firma wed. T. de Leeuw) winkelierster in manufacturen
1875A.J. de Leeuw (firma wed. T. de Leeuw) winkelierster in manufacturen
Schapenmarkt B 329 (1880)
1881mr. L.A.N. Gerrits (lid der gedeputeerde staten) - wed. F. de Leeuw (in manufacturen)
1893F. Verlinden (winkelier in wijnen, likeuren en sigaren)
1895C.L. Verhagen van Oorschot (koekfabrikant)
1908mr. L.A.N. Gerrits - Gez. van Oorschot (winkeliersters) - C.L. Verhagen van Oorschot (Eerste Bossche stoom- koek- en biscuitfabriek)
Schapenmarkt 13 (1909)
1910Gez. van Oorschot (winkeliersters) - C.L. Verhagen van Oorschot (Eerste Bossche stoom- koek- en biscuitfabriek)
1943N.V. v/h F. Jonkers en Zn. (woninginrichting)

Schapenmarkt 11
"De blauwe Hont". Sedert 1808 eigendom der familie Welsch. In de Snellestraat (achterhuis) bevindt zich in de gevelsteen: een hondje met jaartal 1600. (F.L. Welsch)
Bron: Mosmans 12
Schapenmarkt B 306 (?)
1865F.L. Welsch Jr. (koopman in galanteriegoederen) - F.L. Welsch Sr. (splitter der staatsloterij) - A.S. Welsch (E.r. gepensionneerd commies ter provinciale griffie)
1875F.L. Welsch Jr. (koopman in galanterien) - F.L. Welsch Sr. (splitter der staats-loterij)
Schapenmarkt B 330 (1880)
1881F.L. Welsch Jr. (koopman in galanterien) - F.L. Welsch Sr. (splitter der staatsloterij)
1892F.L. en Zoon Welsch
1908H.P. Welsch (fa. F.L. Welsch en Zn.) luze en huish. art.
Schapenmarkt 11 (1909)
1910H.P. Welsch (fa. F.L. Welsch en Zn.) luze en huish. art.
1928F.L. Welsch en Zn.

Schapenmarkt 9-7
"In 't gulden Hooft"; later, anno 1728, "De (groote) Samson". In 1560 voorname herberg. Zie Voorwoord, bladzijde 5 en 6. (Kreijmborg & Co)
Bron: Mosmans 13
~~~
"Lieve Vrouwenpoort". In de Snelstraat de achteruitgang van het op de Schapenmarkt gelegen huis "De groote Samson". Toen de familie de Lobell in "De groote Samson" kwam wonen (1653), noemde men dezen achteruit: De Poort van Lobell.
Bron: Mosmans
~~~
Het Gulden hoofd of de Samson. Nos. 9 en 7.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 496
Schapenmarkt B 307 (?)
1865W. van Dijk (koopm. in lakens en mr. kleederm.)
1875P.F.C. van Dijk (koopman in lakens)
Schapenmarkt B 331 (1880)
1908Kreijmborg & Co. (confectionneurs) - G.H.F. Kreijmborg (koopman)
Schapenmarkt 9 (1909)
1910G.H.F. Kreijmborg (koopman)
1928P.J.J. Vos
1943N.V. A. Kreijmborg en Co.
Schapenmarkt B 307a (?)
1865H.E. de Bergh (assuradeur)
1875wed. J.F. van Boekel van Rumphf (partikulier)
Schapenmarkt B 331a (1880)
1881mr. M.A. van den Acker (raadsheer in het Gerechtshof) - P.F.C. van Dijk (koopman in lakens)
Schapenmarkt 7 (1909)
1910Kreijmborg & Co. (confectionneurs)
1928Kreijmborg en Co. - P.J.J. Vos
1943N.V. A. Kreijmborg en Co.

Schapenmarkt 5
"De drie Roosen". Men koopt anno 1577 bij Arnt in de drie Roosen 85 potten wijn voor 29 gulden en 8 stuivers. (M. H. Vroom)
Bron: Mosmans 14
Schapenmarkt A 140 (?)
1790van Gemert bron
1822Johannes A.W. Gemert (zilversmid) bron
Schapenmarkt ? (?)
1845mgr. Judocus Smits
Schapenmarkt B 308 (?)
1865P.N. Verhoeven (boekdrukker en boekhandelaar)
1875W. van Gulick (boekhandelaar)
Schapenmarkt B 332 (1880)
1881W. van Gulick (boekhandelaar)
1908M.H. Vroom (in fijne vleeschwaren, comestibles)
Schapenmarkt 5 (1909)
1910mr. J. Janssen (leeraar rijks H.B.S.) - M.H. Vroom (in fijne vleeschwaren, comestibles)
1928J.Th.F. Huijsmans
1943J.Th.F. Huijsmans (handel. in consumptie-ijs) - Mille Couleurs (modeartikelen)

Schapenmarkt 3-1
De Regenboog, het Klein en het Groot Paradijs. Nos 3 en 1.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 501
"De Regenboog". Bij het bloedig straatgevecht in 1579, waarbij vele dooden en gewonden vielen, stonden voor dit huis de Hervormden opgesteld en voor Het Lavoir, perceel 230, de Katholieken. (A. Meijring)
Bron: Mosmans 15
Wijk A ? (?)
1832wed. Jacobus Couwenberg (suikerbakker)(eigenaar)
Schapenmarkt B 309 (?)
1865J. Niemann (schatter der personele belasting)
1865M.A. Tonino (firma gez. Tonino) winkelierster in modegoederen
Schapenmarkt B 333 (1880)
1908J.E.A.N. Meijring (in galanteriën, porcelein, glas- en aardewerk)
Schapenmarkt 3 (1909)
• "'t Klein Paradijs". Middengedeelte van 't winkelfront Meijring. (A. Meijring)
• "'t Groot Paradijs". In 1542 erlangt de eigenaar, Robrecht de Beeldsnijder, van de stad verlof, om een kelder te mogen maken. 6 Mei 1744 is dit huis tot den grond afgebrand. (A. Meijring)
Bron: Mosmans 16..17
Schapenmarkt B 310 (?)
1865C. Huijvenaar (winkelier in gouden en zilveren werken)
1875A. Meijring (koopman in galant. en porcelein)
Schapenmarkt B 334 (1880)
1881A. Meijring (koopman in galant. en porselein)
1908J.E.A.N. Meijring (in galanteriën, porcelein, glas- en aardewerk)
Schapenmarkt 1 (1909)

Minderbroedersstraat
 
Postcodes
  5211 ES  1..39
  5211 ET  2..26
 
Straatindeling
  1906 : 1..17 (Mosmans)
  1909 : rechts 1..39, links 2..26
  1959 : rechts 1..39, links 2..28 (Huisnummerkaart G17)
 
Volkstelling 1822
No 2 Wijk A (komend van de Groote Markt)
Schapenmarkt
116 10 Schuil, Antonius Schilder 35 Rooms Den Bosch
117 7 Giersbergen, Hendrikus van Koopman 32 Rooms Vlijmen
118 4 Coolen, Martinus Koopman 66 Rooms Tilburg
119 5 Borzo, Jozef Winkelier 40 Rooms Bugiallo (Italië)
120 7 Doop, Maria den Winkelierster 54 Rooms Vught
121 10 Ponino, Karl Kommies bij de sted belastingen 56 Rooms Rhoden in Waldeck
122 22 Ketelaars, Cornelus Koperslager 44 Rooms Moergestel
123 5 Lambermont, Arnoldus Banketbakker 70 Rooms Heeze bij Leende
124 9 Wolf, Hendrikus Koffiehuishouder 40 Rooms Amsterdam
126 4 Bierens, Arnoldus Kraamkind 61 Rooms Den Bosch
128 7 Pelt, Antonius van Koopman 53 Rooms Tilburg
129 9 Hal, Franciscus van Klapwaker 31 Rooms Den Bosch
130 8 Vereyck, Maria Christina Klapwaker 42 Rooms Den Bosch
132 7 Tienen, Marinus van Doctor 47 Gereformeerd Z. Zee
133 14 Teunissen, Henrikus Zadelmaker 62 Rooms Goch
134 9 Munster, Martinus Antonius Koopman 27 Rooms Den Bosch
135 8 Portier, Antoni Kamerbehanger 43 Rooms Den Bosch
136 8 Cordeweener, Wilhelmus Koopman 67 Rooms Groenstraat
137 5 Pels, Henricus Gerardus Koopman 43 Rooms Den Bosch
138 9 Weîsch, Frans Lodewijk Koopman 53 Gereformeerd Den Bosch
139 7 Koene, Its. Petrus Koopman 38 Rooms Den Bosch
140 7 Gemert, Johannes A.W. Zilversmid 23 Rooms Den Bosch
Groote Markt
 
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 89

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 71, 92

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) I. 212; II. 547

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 18, 201

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 11, 14

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 168

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 105, 108, 110, 175, 176, 180, 183, 224, 287, 360, 373, 389

L.P.L. Pirenne en W.J. Formsma, Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de vijftiende en zestiende eeuw (1962) 80n

Kees Spierings, Wij waren nog stadje (1966) XV

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 48, 396

n: vermelding in een voetnoot