afb. A.F.A.M. Wetzer, 8 augustus 2007

Postelstraat

Binnenstad Centrum

Genoemd naar de abdij van Postel. Dit norbertijnenklooster in het huidige België stichtte hier in 1258 een refugiehuis.
Bossche Pracht 4 (2003) 98
 
Bossche straatnamen I

Postelstraat

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 30 juli 2008
 
Bossche straatnamen II

Onderwijsstraat

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 6 augustus 2008
 
Bossche straatnamen III

Bossche munten

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 13 augustus 2008
 
Bossche straatnamen IV

Geheime kerken

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 20 augustus 2008
 
Leget

"Genezing" in de zeventiende eeuw

door P.L. Leget-Kuijlen & J.N. Leget

108
Bronnen
Oud-Notarieel Archief N 2746 folio 236, Stadsarchief 's-Hertogenbosch
Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 5 (1990) 108
 
Mosmans

Namen der Straten enz.

82
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 82
 
Roelands

Postelstraat

84
86
Straat in straat uit (1984) 84-86
 
Sasse van Ysselt

De Postelstraat

202
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 202
 
Artikelen
?

Th.Ign. Welvaarts

Het huis van Postel "De Postelstraat" te 's-Hertogenbosch
s.n. (s.l. z.j.)
 
1975

Redactie

Reconstructie Postelstraat e.o. gebeurt in 6 fasen
Bossche Omroep woensdag 2 april 1975
 
1975

Redactie

Kleuterschool Postelstraat naar Kruisbroedershof
Brabants Dagblad zaterdag 26 april 1975 (foto)
 
1977

Redactie

Na sloop van achterdeel Mariënburg. 'Oud Keizershof'-plan: herbouw in Postelstraat
Brabants Dagblad zaterdag 3 september 1977 (maquette)
 
1977

Redactie

Riante woningen in binnenstad. Bouwplan 'Oud Keizershof' op terrein in Postelstraat
Krantenknipsel 7 september 1977 (maquette)
 
1981

Redactie

Opgravingen aan de Postelstraat
Van Stadhuis tot huis (mei 1981)
 
1988

J.W.G. Witmer

Een inventarisatie van gotische en laatgotische muur- en plafondschilderingen in 's-Hertogenbosch
Kroniek Bouwhistorisch en Archeologisch onderzoek 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1988) 18-29
 
1988

K. Vlierman

Scheepshout als overbeschoeiing uit een 13e eeuwse sloot aan de Postelstraat in 's-Hertogenbosch
Kroniek Bouwhistorisch en Archeologisch onderzoek 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1988) 97-101
 
1988

Philippa R. Tomlinson

Het botanisch onderzoek van plantenresten uit een 13e eeuwse greppel rond de Uithof van de priorij van Postel te 's-Hertogenbosch
Kroniek Bouwhistorisch en Archeologisch onderzoek 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1988) 108-112
 
1988

L.M. van den Brink

Zaden en pollen uit een 16e eeuwse beerput uit de Postelstraat
Kroniek Bouwhistorisch en Archeologisch onderzoek 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1988) 113-124
 
2007

Marcel van der Heijden

De Straat : Snellestraat, Postelstraat, Capucijnenpoort
Bossche Bladen 2 (2007) 56-57
 
Benaming
1502PostelstraetStads Rekeningen van het jaar 1399-1800. Deel 1, blz 57
1645Postel StraetKaart L. Covens en C. Mortier ca 1645
1822PostelstraatVolkstelling 1822
1823ApostelstraatBossche Pracht 4 (blz 98)
1866Postel straatKaart J. Kuijper ca 1866
1890PostelstraatKaart Jos van Hagens ca 1890
1901De Postel StrAdresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909PostelstraatHuisnummeromnummering 1909
1910PostelstraatStraatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928PostelstraatAdresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
 
Geschiedenis
1611 De Capucijnen komen naar 's-Hertogenbosch en vestigen zich voorlopig in een huis van de Bossche schepen Van Enghelant. Later betrekken zij in de Postelstraat een pand; de naam van het steegje "De Capucijnenpoort' herinnert on daar nog aan.
Kroniek van 's-Hertogenbosch (1981) 54
 
 
Stadsrekeningen
1584 Kapittel 16.
Gevecht in de Vuchterstraat, bij de Postel en St. Joris straten, tot welken de vijand was doorgebroken; hij wordt door de burgerij met veel verlies aan krijgsvolk en paarden teruggeslagen en uit de Stad gejaagd.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1050
 
 
Panden
Vughterstraat
Postelstraat H 337
Postelstraat H 337 (?)
1865J.F. Douay (firma Donay fils aîné) koopman in manufacturen

Postelstraat H 325
Postelstraat H 325 (?)
1865B.J. Lips (kweekeling aan rijks kweekschool voor onderwijzers)

Postelstraat 2
Postelstraat H ongen. (?)
Postelstraat 2 (1909)
1910J. Siemens
1928Kantoor mr. S.A. Swane
1943N.V. F. v.d. Eerenbeemt's Kon. Grossierderij

Postelstraat 4
"De gulden Hamer". Zuidelijk gedeelte.
(v. Elderen)
Bron: Mosmans 520
Postelstraat H 210 (?)
1865L. Demouge (commies der plaatselijke belastingen, tevens deurwaarder)
Postelstraat H 265 (1880)
1881G.A. van Elderen (mr. timmmerman)
1908H.J.C. van Elderen (grossier in chocol. en suikerw.)
Postelstraat 4 (1909)
1910H.J.C. van Elderen (grossier in chocol. en suikerw.)
1943M. van Oorschot en Zn. (schilder)
1991Yves Outes (pizzaria La Regina)

Postelstraat H 264
Postelstraat H 209 (?)
1865A. Dijks (water en vuurverkooper, winkelier in komeneischwaren en adsistent nachtwaker)
1869A. Dijks (mr. rijtuigschilder)
Postelstraat H 264 (1880)
1908H.J.C. van Elderen (grossier in chocol. en suikerw.)
Vervallen (1909)

Postelstraat 6
Postelstraat H 265a (?)
Postelstraat 6 (1909)
1910H.J.C. van Elderen (grossier in chocol. en suikerw.)
1928H.J.C. van Elderen
1943M. van Oorschot en Zn. (schilder)
1991Yves Outes (pizzaria La Regina)

Postelstraat 8
Postelstraat H 208 (?)
1865H. Beaudoux (mr. smid)
1875H. Beaudoux (mr. smid) - A.M. Ebeling (mr. horlogiemaker)
Postelstraat H 263 (1880)
1881H. Beaudoux (mr. smid) - P.M. Wartenberg (barbier)
1908P.M. Bettonviel (koperslager)
Postelstraat 8 (1909)
1910P.M. Bettonviel (koperslager)
1928L.H. Bettonviel - M.P. Bettonviel - P.M. Bettonviel
1943P.M. Bettonviel (koperslager)

Postelstraat 10
"De Wijzer". (Quekel)
Bron: Mosmans 522
Postelstraat H 207 (?)
1865G.A. van Elderen (winkelier en tapper)
1875A. van Aar (tapper) - P.M. Wartenberg (barbier)
Postelstraat H 262 (1880)
1880A. van Aar (tapper)
1881A. van Aar (tapper) - W.E. Roussel (bode eener begraf. fonds en barb.)
1908J.W. van den Heuvel (sigarensorteerder) - wed. J.P. Quekel-van Geffen (tapster)
Postelstraat 10 (1909)
1910J.W. van den Heuvel (sigarensorteerder) - wed. J.P. Quekel-van Geffen (tapster)
1928J. Bosmans
1943wed. E.M. Bosman-Dietz (caféhoudster) - P.J. Bosmans (koopman) - wed. J. Bosmans (café's restaurants, hotels)
1991Don Teffer (café Oud Keijzershof)

Postelstraat 12
"De Grenadier". (Arie)
Bron: Mosmans 523
Postelstraat H 261 (1880)
1881F. Dicker (mr. huisschilder en glazenwasser)
1905A.J. Ari (bode stadhuis)
1908L. Roeffen (1e klerk gem. secret.) - L.J.A. Roeffen
Postelstraat 12 (1909)
1910L. Roeffen (1e klerk gem. secret.) - L.J.A. Roeffen
1928J.W.D. van Oorschot - L.C.F. Vink

Postelstraat 12a-b

Postelstraat 14
Postelstraat H 206 (?)
Postelstraat H 260 (1880)
1881J. Roeffen (mr. broodbakker)
1905L. Roeffen (broodbakker) - Th. Roeffen (1e klerk prov. griffie)
1908J. van Lamoen (bakker) - J. Popelier- van Dun (mr. bakker)
Postelstraat 14 (1909)
1910W. van Berkel (mr. broodbakker)
1928A. Tamson - wed. W. Tamson
2003Léonie Bettonvil (Blue) trendy + secondhand kleding

Postelstraat H 259c
Postelstraat H 259c (?)
1881J. Steenbergen Jr (mr. timmerman en jalousienfabr.)

Capucijnenpoort
Postelstraat 16
"Refugiehuis van Postel". Dit huis werd in Aug. 1258 door Frans Sus, burger van 's Hertogenbosch, aan de Nobertijnen van Postel geschonken, opdat de geestelijken dier Abdij in oorlogstijden zich hier veilig zouden kunnen terugtrekken. Sedert 2 Mei 1614 Capucijnerklooster. In de 18e eeuw Logement van Jacob Sasse onder den naam van "Keizershof". (Zustersklooster)
Bron: Mosmans 526
~~~
Het Refugiehuis der Abdij van Postel".
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 261
Postelstraat H 252 (1880)
1881F. Gerards (sigarenfabriekant)
1908J.J. Versterren (r.c. priester, rector)
Postelstraat 16 (1909)
1910J.J. Versterren (r.c. priester, rector)
1928M.F. Dekkers

Postelstraat 18
Postelstraat H 251 (1880)
1908M.J.J. Martinot (overste St. Ign.gest. R.K. meisjesschool)
Postelstraat 18 (1909)
1910Klooster en scholen der Eerw. zusters v.h. gezelschap J.M.J. - M.J.J. Martinot (overste St. Ign.gest. R.K. meisjesschool)
1928Bijz. Meisjesschool
1936R.K. Bewaarschool - R.K. Handelsschool voor M. - R.K. L.O. school - R.K. Montessorischool - R.K. U.L.O. school - R.K. Vakschool
1943T.P. van de Bergh (onderwijzeres)
1948St. Ignatiusgesticht (klooster en scholen J.M.J.)
1965St. Ignatius klooster
1975R.K. Bijzondere meisjesschool

Postelstraat H 250
"De Kroon". (Burgerhuis, bij de Zusters in gebruik)
Bron: Mosmans 527
Postelstraat H 202 (?)
1865H.A.J. Giesbers (kweekeling rijkskweekschool voor onderwijzers) - C.L. Strijbosch (firma Strijbosch en Co.) fabrijkant van gebreidde goederen en corsetten - J.H. Verschoor (1e luitenant-adjudant bij het 5e regement infanterie)
1875M.L. van Bergen (mr. koperslager en kopergieter) - G.A. Meijer (boekhouder) - J. Meijers (kapitein 3e regement vesting-artillerie) - C.L. Strijbosch (firma Strijbosch & Co.) fabriek van gebreide goederen en corsetten - H. Varlet (redacteur)
Postelstraat H 250 (1880)
1881G.G. Dirks (goud- en zilversmid) - T.H. Dirks (mr. timmerman)
1908Klooster en scholen der Ew. zusters v.h. gezelschap J.M.J.
Vervallen (1909)

Postelstraat 20
Postelstraat H 249 (1880)
1881L. Derks (mr. timmerman)
1908W.A. Pennings (metselaar en aannemer)
Postelstraat 20 (1909)
1910W.A. Pennings (metselaar en aannemer)
1943W.J.A. van Griensven (loodgieter) - A. van Grinsven (loodgieter)

Postelstraat 22
Postelstraat H 249 (1880)
1910W.A. Pennings (metselaar en aannemer)
1928A.F. van Griensven

Postelstraat 24
Postelstraat H 201 (?)
1865H. van de Laarschot (mr. koperslager en kopergieter, brandmeester)
Postelstraat H 249a (1880)
1881E.E. Cohen (handelsreiziger)
1908wed. L. Derks-de Kleijn
Postelstraat 24 (1909)
1910wed. L. Derks-de Kleijn
1928G. Kouw
1943J.D. van de Bergh (adj.-commies rijksbel.)

Postelstraat 26
Postelstraat H 248a (?)
Postelstraat 26 (1909)
1910A.L. Beaudoux (onderwijzer)
1928mej. M. van Aar - G.J.J. Vlasman
1943J.H. Groels

Postelstraat 28
"Nieuw Herlaer", en na 1699 door Adr. van Onsenoort genoemd: "Het Casteel van Onsenoort". "My house is my castle" (Beaudoux)
Bron: Mosmans 529
~~~
Kelder
Postelstraat H 27 (?)
Postelstraat H 200 (?)
1865Th. van Leent (kunstschilder en koopman in lompen, glas- en aardewerk)
1875Th. van Leent (kunstschilder en koopman in glas en aardewerk)
Postelstraat H 248 (1880)
1881Th. van Leent (kunstschilder en koopman in glas en aardewerk)
1908A.L. Beaudoux (onderwijzer) - J.A.Ph. Beaudoux (smid, mag. kachels, huis.arts. enz.)
Postelstraat 28 (1909)
1910J.A.Ph. Beaudoux (smid, mag. kachels, huish. art. enz.)
1928Th. van Ebben
1943F.J.M. Ebben (kantoorbediende) - Th. Ebben (smederij) - Th.W.M. Ebben (kantoorbediende) - wed. S. Ebben-de Leeuw
19??Jan de Raad (Antiques & Interior)

Lamstraatje
Postelstraat 30-32
"De groote St Antonis". Het straatje hierneven ontving zijn naam van het volgend pand, dat vroeger over perceel 530 zich uitstrekte. (F. Dicker)
Bron: Mosmans 530
Postelstraat H 22 (?)
1822Petronella Valkenburg (koopvrouw)
Postelstraat H 198 (?)
1865H.N. Boerrigter (1e luitenent bij het 2e regement vestingartillerie) - G.M. van de Ven (assuradeur en expediteur)
1875D. Molenaar (gepens. kapit. O.I. leger)
Postelstraat H 246 (1880)
1908F.C. Dicker (huis- en decoratieschilder)
Postelstraat 30 (1909)
1910F.C. Dicker (huisschilder)
1928A. Niewold - J.W. Niewold - mej. M.A.M. Niewold
1943Th.W.C. de Groot (schoenmaker)
19??Jan de Raad (Antiques & Interior)
Postelstraat H 246a (?)
1908J.H.A. van Ravenhorst (leeraar R.H.B.S. en gymn.)
Postelstraat 30 (1909)
1910H.P. van Hoof (broodbakker) - J.H.A. van Ravenhorst (leeraar R.H.B.S. en gymn.)
1928J. van den Berg - H.P. van Hoof - wed. R. Rozenstraten
1943F.W.H. Creemers (vertegenwoordiger) - N.W.H. Creemers (kantoorbed. in stofzuigerszaak) - J.G.A.A. van Dijk (winkelbediende)

Postelstraat 34   gemeentelijk monument
"'t Wit Lam". Huis, in 1566 bewoond door den beeldstormer Embert Thulinc, een man, die ruim met aardsche goederen was gezegend. Omstreeks 1600 brouwerij. (van Hoof)
Bron: Mosmans 531
Postelstraat H 21 (?)
1822Theodorus Hendrikus Pompe (factoor/commiss.)
Postelstraat H 197 (?)
1865wed. F.M.A. Esser (particuliere) - J.W. Kleijntjens (firma gebr. Kleijntjens) mr. tin en loodgieter
1875J.W. Kleijntjes (firma gebr. Kleijntjes) mr. tin en loodgieter - A.J.M. Lutkie (fabriekant)
Postelstraat H 245 (1880)
1881J.W. Kleijntjens (firma gebr. Kleijntjens, mr. tin en loodgieter)
1894H.P. van Hoof (mr. broodbakker)
1908H.P. van Hoof (broodbakker) - J. Roussel (sorteerder)
Postelstraat 34 (1909)
1928A.H.M. Hoof - F.A. Verhoeven - mej. J.J.S.Ph. Verhoeven
1943fa. H.P. van Hoof en Zn. (bakker) - A.N.M. Hoof (broodbakker)

Postelstraat 36-36a
"De Calvarieberg". Een gesneden Calvarieberg met 3 kruisen zat voorheen boven de deur. (Poell-de Rooy)
Bron: Mosmans 532
Postelstraat H 20 (?)
1822Elisabeth Stapels (naaister)
Postelstraat H 196 (?)
1865weduwe Muré (onderwijzeres) - wed. D.A.A. de Rooij (courantdrukster)
1875J.H. Poel (redacteur) - wed. D.A.A. de Rooij (courantdrukster)
Postelstraat H 244 (1880)
1881J.H. Poell (boek- en courantdrukker) - wed. D.A.A. de Rooij (partikuliere)
1900J.H. Poell de Rooij (boekdrukker)
1908C. Steures (kantoorbediende) - H.A. Steures (boekdrukker) - P.J. Steures (adj. comm. prov. griffie)
Postelstraat 36 (1909)
1910C. Steures - H.A. Steures (fa. Gebr. Steures) boekdrukker - P.J. Steures (comm. prov. griffie)
1928H.A. Steures - P.J. Steures
1943Freseman Gratema (luit. der wielrijders)
Steen met een tekst van Domien van Gent "De's ok we, wôr". Deze werd geplaatst in augustus 1997.
Bron: Kring
Postelstraat 36a (?)
1943N.W.G. van de Akker (musicus)

Postelstraat 38-40   rijksmonument
Het huis no. 38.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 255
Postelstraat H 19 (?)
????Gerardus Josephus Deckers
Wijk H ? (?)
1832Johannes Gerardus Cooijmans (eigenaar)
Postelstraat H 243 (1880)
1881H.L. Verhagen (lintfabriekant)
1908H.F. Buenen-van Eggelen (electriciën, gasartikelen)
Postelstraat 38 (1909)
1910H.F. Buenen-van Eggelen (electriciën, gasartik. rijw. enz.)
Postelstraat H 195 (?)
1865A.F.A. Cooijmans (firma J.G Cooijmans en Zoon) sigarenfabrijkant, likeurstoker en koopman in gedistilleerden sigaren - J.E. Simon (commies, stempelaar bij het kantoor van waarborg voor goud- en zilverwerken)
1875A.F.A. Cooijmans (firma A.G Cooijmans en zoon) sigarenfabriekant en likeurstoker
Postelstraat H 243a (1880)
1881M.G.H. Paulus (mr. kleermaker)
1908A. van Aar (timmerman) - Gez. van Aar (tailleuses)
Postelstraat 40 (1909)
1910A. van Aar - Gez. van Aar (tailleuses)
1928Th.A. van Leent
1943J.H.H. van Appeven (sigarenmaker)

Postelstraat 42   rijksmonument
"De Munt". Sedert 1581 werden hier Bossche (Spaansche) munten geslagen, als: gouden realen, Philippusdaalders enz., aan de voorzijde met den Spaanschen Koningskop er op, in den karakteristieken pijpkraag. Men leest in de rekeningen, dat er gezellen van den muntmeester sloven van schapenvel vóór hadden; dat zij het koperen geld, tusschen de verschillende stempelingen, op het vuur in oude stormhoeden gloeiden, en de gloeiend heete munten in mandjes in de achtergelegen diest neerlieten, om ze af te koelen. Boven den hoofdingang prijkte het Bossche wapen. Overblijfsels van een gothieken toren zijn thans nog op de binnenplaats te zien. (jhr. de Kuyper)
Bron: Mosmans 534
~~~
De Munt. No. 42.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 245
De Munt (1581)
Postelstraat H 18 (?)
????Jan Hendrik Sasse (advocaat)
Postelstraat H 194 (?)
1865jhr. mr. E.J.C.M. de Kuijper (E.k. burgemeester dezer gemeente)
1875L.P. van der Beek (O. luitenant-kolonel, chef van den staf in de 2e militaire afdeeling)
Postelstraat H 242 (1880)
1881jonkh. mr. J.L.E.M. de Kuijper (substituut griffier bij het gerechtshof)
1908jhr. mr. J.L.E.M. de Kuijper (griffier gerechtshof)
Postelstraat 42 (1909)
1910jhr. mr. J.L.E.M. de Kuyper (griffier gerechtshof)
1928jhr. mr. G.E.F.J. de Kuijper
1943mr. G.E.F.J. jonkh. de Kuijper (Griffier bij het Gerechtshof)

Postelstraat 44   rijksmonument
"Het Wapen van Luik". Waarschijnlijk zoo genoemd, omstreeks het jaar 1600, door Andries van Luik. Wij vonden dit huis in 1756, toen de huren slechts 1/5 of 1/6 van thans bedroegen, verhuurd aan zekeren Eleth voor de belangrijke som van 200 gld. (Th. van Gulick)
Bron: Mosmans 535
~~~
Het Wapen van Luik. No. 44.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 237
Postelstraat H 17 (?)
Postelstraat H 193 (?)
1865G.J. van Rijckevorsel (grondeigenaar)
1875jonkvr. wed. Halfwassenaar van Onsenoort (partikul.)
Postelstraat H 241 (1880)
1881mr. P.C. 't Hooft (advocaat-procureur)
1908Th.R.C.A.M. van Gulick (koopman)
Postelstraat 44 (1909)
1910Th.R.C.A.M. van Gulick (koopman)
1928J.H. Blömer - F.J.M.D. Cooijmans - mej. M. van Doorn - mej. J.A. Keur - J.J.M. Richter - mej. H.W.B. Sanders - mej. J.M.C. Sengers - mej. M.J.W. Sengers - mej. M.J. Theunissen - mej. W.G.P. Theunissen - Vroom en Dreesman

Postelstraat 46-48
"Het Huis van Boxtel", later "R.C. Sluipkerk". In de 18e eeuw bediend door Paters Minderbroeders. De H. Antonius van Padua werd er bijzonder vereerd. Een fraai poortje, op den Uilenburg, geeft tegenwoordig nog toegang tot dit pand. Binnenshuis sporen van kerkbouw. Toen op zeker tijdstip een overval in deze kerk werd gedaan, had de huisheer het altaar nog bijtijds met groote vaten gemasqueerd. Hij schonk vervolgens de onwelkome bezoekers een goed glas wijn, zoodat zij het onderzoek naar een verboden Roomsche Kerk verder maar luchtig opvatten, en niet verder zochten dan hun neus lang was. (Schüte)
Bron: Mosmans 536
~~~
Het huis van Boxtel of van Oirschot. Nos 46 en 48.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 234
Postelstraat H 240a (?)
1908J.B. Schute & Zn. (leder en schoenm.fourn. en gros)
Postelstraat 46 (1909)
1910J.B. Schute & Zn. (leder en schoenm.fourn. en gros)
1940Familie Schuete bron
1943J.B. Schute en Zn. (lederhandel, handel in schoenfornituren)
Postelstraat ? (?)
????Pelgrim van Dreyel bron
1429Jan Bather bron
1430Heren van Boxtel bron
1555(Het Huys van Oirschot): Domicellus Rycaldus de Merode (heer van Oirschot) bron
1586Gijsbert in den Sester bron
1622Jonker Mr. Pieter van Broeckhoven (schepen) bron
1644Abraham Kip (koopman) bron
1681Philip van Beugen (koopman in wijnen) bron
1747Adriana van Kerrenbroeck bron
1790Joannes Spierincks bron
Postelstraat H 16 (?)
Postelstraat H 192 (?)
1865G.A.H. Deckers (heel- en verloskundige, wethouder dezer gemeente) - V.L.H. Deckers (wijnhandelaar en likeurstoker)
1865G.A.H. Deckers (heel- en verloskundige) - mej. L.A.H. Deckers (partikulier) - mej. M.L.H. Deckers (partikulier) - V.L.H. Deckers (wijnhandelaar en likeurstoker)
Postelstraat H 240 (1880)
1881A.F. Cooijmans (firma J.G. Cooijmans en Zoon, likeurstoker en wijnhandelaar)
1894A.F. Cooijmans
1908B.W. Schute (koopman in leder en schoenm.fourn.)
Postelstraat 48 (1909)
1910G.H. Remmers (koopman) - J.B. Schute (koopman)
1928wed. G.H. Schute
1951Familie Scheffelaar Klots bron
1960Firma de Winter (magazijn stoffenhandel) bron
1970Familie Henderson-Dirksen bron
1991Familie Jennen- van Dooren bron

Postelstraat 50   rijksmonument
Het huis genummerd 50.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 227
Postelstraat H 15 (?)
1775Joannes Half-Wassenaer (heer van Nieuwkuik en Onsenoort)
????Bernard Jacob Half-Wassenaer (heer van Nieuwkuik en Onsenoort)
Postelstraat H 191 (?)
1865T.H. Pompe (particulier)
1875H.W.C. Kruijs (koopman in glas en verfwaren) - wed. W.C. Kruijs (partikulier)
Postelstraat H 239 (1880)
1881H.W.C. Kruijs (koopman in glas en verfwaren) - wed. W.C. Kruijs (particuliere)
1896Firma J.G. Cooijmans en zn.
1908Belastingkantoor - J.H. Briels (commies post en telegraaf) - R.A. Briels (rijksambtenaar)
Postelstraat 50 (1909)
1910Belastingkantoor - R.A. Briels
1928F.A. Mennen
1948Bureaux Prov. Streekplandienst

Postelstraat 52   rijksmonument
Het huis genummerd 52.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 225
Postelstraat H 14 (?)
Postelstraat H 190 (?)
1865J.J.B. Crefcoeur (boekhouder) - M.J. Crefcoeur (reisbediende in wijnen)
1869E.U.J. Crefcoeur (in modes)
1875J.J.B. Crefcoeur (boekhouder) - M.J. Crefcoeur (partikulier) - T. Crefcoeur (opzichter van de waterst. der prov. N.B.)
Postelstraat H 238 (1880)
1881Jos. Crefcoeur (handelsreiziger)
1908J. Burgerhoff (pakhuisknecht) - Wijnpakhuis van Joh. van Rijckevorsel & Zonen
Postelstraat 52 (1909)
1928H.A.M.M. Kuijper - H.J.P. Kuijper - J. van Rijckevorsel en Zn.
1943P. Sonnevelt (agenturen en commissiehandel)

Uilenburgstraatje
Postelstraat 54-56
"Gorcum". (J. Rijk)
Bron: Mosmans 539
Postelstraat H 5 (?)
1822Johannes de Laat (logementhouder)
Postelstraat H 232 (?)
1908H. Timmerman (beschuitbakker)
Postelstraat 54 (1909)
1910M. van Cromvoirt (brood- en beschuitbakker) - P.J. Slegers (handersreiziger)
1928M. van Cromvoirt
1943M. van Cromvoirt (broodbakker)
Postelstraat H 232a (?)
1908L.C.J. Strijbosch (journalist)
Postelstraat 56 (1909)
1910L.C.J. Strijbosch (journalist)
1928mej. J.A.L. Kennis - wed. P.J. Kennis
1943W.J.M. de Leeuw

Postelstraat 58
"Maastricht"; later "De Zwaan". Zie perceel 948. (C. Henskens)
Bron: Mosmans 540
Postelstraat H 4 (?)
1822Antonie Waagner (kamerbehanger)
Postelstraat H 182 (?)
1865P.G. v.d. Schuijt (mr. timmerman, metselaar en brandmeester)
Postelstraat H 231 (1880)
1881S. Coppens (veehandelaar)
1908A.W. Henskens (leerhandelaar) - C.A. Henskens (schilder) - H. Klopper (bakker)
Postelstraat 58 (1909)
1910A.W. Henskens (leerhandelaar, fournituren) - B. Schampers (meubelmaker)
1943A.F. van Liempt (sigarenmaker)

Postelstraat 60-62   rijksmonument
"Fierlandspoort"; later "'t Groot Spookhuis". (IJkantoor)
Bron: Mosmans 541
~~~
De Fierlandtspoort of het Spookhuis. Nos 60 en 62.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 214
Postelstraat H 3 (?)
1822Jean Charles Clement de Bregel (instituteur)
Postelstraat H 230 (1880)
1908IJkkantoor
Postelstraat 60 (1909)
1910IJkkantoor
1928IJkkantoor
1943Handelsondern. J.A. van den Berge (touwhandel, handel in ijzerwaren, zadelmakerij)
Postelstraat H 181 (?)
1865G.H. van der Schuijt (boekdrukker en agent eener stoombootdienst)
1875P.G. van der Schuijt (mr. timmerm. en metsel.)
Postelstraat H 230a (1880)
1908J. Krijbolder (koopman) - A. Meijlink (wijnhandel)
Postelstraat 62 (1909)
1910mej. v.d. Ent (comm. posterijen) - J. Krijbolder (koopman) - H. Wille (reiziger)
1928wed. G.J. van de Griendt - mej. J.J.M. de Lang - mej. A.M.A. van Osch - W.F. Saur

Postelstraat 64   rijksmonument
"'t Klein Spookhuis". Midden en laatst der 18e eeuw paardenposterij op Maastricht. (Wed. A. Sassen, Zuidelijke helft)
Bron: Mosmans 542
~~~
Het huis genummerd 64.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 209
Postelstraat H 2 (?)
Postelstraat H 180 (?)
1865mr. J.N.G. Sassen (secretaris dezer gemeente)
1875F.J.M. Tilman (partikulier)
Postelstraat H 229 (1880)
1881hz. mr. W.D. Bosch (president der arrond.-rechtbank, lid der prov. staten en van den gemeenteraad)
1908wed. A.M.L. Sassen-Averes
Postelstraat 64 (1909)
1910wed. A.M.L. Sassen-Averes
1928wed. A.Th Heumakers
1943A.M.A. Heumakers (arts) - wed. L.J.L.M. Heumakers-Asselbergs

Postelstraat 66-68
De Meebaal of In Londen. Nos 66 en 68.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 202
"De Meebaal" later "Londen". (Noordelijke helft Administr. Inf.)
Bron: Mosmans 542-543
Postelstraat H 228a (?)
1908Bureau Hoofdadministratie 2e Regiment Infanterie - A.M.H.C. Vosmaer (kapitein kwartiermeester)
Postelstraat 66 (1909)
1910Bureau hoofdadministratie 2e Regt. Infant. - A.M.H.C. Vosmaer (kapitein kwartiermeester)
1928L.J.J. Lobach
1943J.J.A.M. Cornelisse (leeraar M.O. lich. oef.)
Postelstraat H 1 (?)
Postelstraat H 179 (?)
1865I. Nuijts (directeur van 's rijks belastingen in Noordbrabant)
1875F.L.H. van Rijckevorsel (partikulier)
Postelstraat H 228 (1880)
1881F.L.H. van Rijckevorsel (particulier)
1908J.A. Scheuer (agent in tabak aan bladen)
Postelstraat 68 (1909)
1910J.A. Scheuer (agent in tabak aan bladen)
1928M.L. Balink-Nollen - wed. Th.W. Nollen
1943J.E.C.H. Kip (musicienne)
2004Gallery Pierre

Kruisstraat
 
Kruisstraat
Postelstraat 79-77
Huis op de hoek van de Snellestraat-Postelstraat-Kruisstraat, zeer markant gelegen. Gevel aan de Postelstraat: lijstgevel van schoonmetselwerk met natuurstenen banden. T-schuiframen met segmentvormige ontlastingsbogen, met natuurstenen aanzet- en sluitstenen en boogvulling van siermetselwerk (XXa).
Gevel aan Kruisstraat: lijstgevel van schoon metselwerk met midden risaliet, natuursteenbanden, T-schuiframen met korfboogvormige ontlastingsbogen met natuurstenen aanzet- en sluitstenen en boogvulling van siermetselwerk. Onderpui gedeelte, twee deuren in een winkelpui XXa, kroonlijst met stucwerk fries en consoles XXa.
Gevel langs Snellestraat: lijstgevel van schoon metselwerk met natuurstenen banden, T-schuiframen met segmentboogvormige ontlastingsbogen met natuurstenen aanzet- en sluitstenen en boogvulling van siermetselwerk (XXa).
Enkelvoudige balklagen en kap XXa.
Bron: Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst voor de gemeente 's-Hertogenbosch 1977
Postelstraat H 247 (?)
1865J.A. Klijn (winkelier in kruidenierswaren en tapper)
1875J.A. Kleijn (partikulier)
Postelstraat H 304 (1880)
1908A. van Baardwijk (winkelier in koloniale waren)
Postelstraat 79 (1909)
1910A. van Baardwijk (winkelier in koloniale waren)
1928A. van Baardwijk
1943A.J. van Haaren
2005? ('t Compas) restaurant
Postelstraat H 304a (?)
1908A. Veenbaas (officier der inf.)
Postelstraat 77 (1909)
1910A. Veenbaas (officier der inf.)
1928J. van Kaathoven
1943J. van Kaathoven (architect)

Postelstraat 75
Postelstraat H 303a (?)
1908wed. J. Hendriks
Postelstraat 75 (1909)
1910W. Verheijen (smid)
1943H.A. van Wilderen (handel in suikerwerken)

Postelstraat 73
"De vergulde Roestel". (v. Haaren)
Bron: Mosmans 545
Postelstraat H 303 (1880)
1881W. van Haaren (winkelier)
1908H. van Wilderen (reiziger) - A. van Wilderen-van Haaren (costuumnaaister)
Postelstraat 73 (1909)
1910H. van Wilderen (reiziger) - A. van Wilderen-van Haaren (costuumnaaister)
1928H.A. van Wilderen
1943H.A. van Wilderen (handel in suikerwerken)
2005Jack de Rooy

Postelstraat 71
"Besiet U selven". (Achterhuis Wagenmakers)
Bron: Mosmans 546
Postelstraat H 302 (?)
1908wed. Berends - P. Waltman (magazijnknecht)
Postelstraat 71 (1909)

Postelstraat 69
Postelstraat H 302a (?)
Postelstraat 69 (1909)
1910wed. Berends - P. Waltman (magazijnchef)
1928L.P. Aquina
1943wed. A. Aquina-Daniëls

Postelstraat 67-65
Postelstraat H 301 (?)
1908A.M. van Bergen (koetsier)
Postelstraat 67 (1909)
1910A.M. van Bergen (koetsier)
Postelstraat H 301a (1880)
1881wed. F. Merx (partikuliere)
1908wed. A.J. van den Akker-Gloudemans (koopvrouw)
Postelstraat 65 (1909)
1910A. van Gool (schilder)
1943J.H. van Bakel (sigarenwinkelier)

Postelstraat 63
Huis met eenvoudige gepleisterde lijstgevel met op de begane grond een inrijpoort op de verdieping één raam. Gepleisterde achtertopgevel. Enkelvoudige balklagen, gordingenkap XIXa.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Bron: Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst voor de gemeente 's-Hertogenbosch 1977
Postelstraat H 243 (?)
1865A. Hollanders (timmerman)
1875wed. F.J. de Bruijn (mr. schoenmaker)
Postelstraat H 300 (1880)
Postelstraat 63 (1909)

Postelstraat 61
Huis met lijstgevel van schoon metselwerk met 6-ruits schuiframen met segmentbogen, kroonlijst met gemetselde fries XIXB. Gepleisterde achtertopgevel met topstuk. Enkelvoudige balklagen, kap met schaarspanten met balk.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Bron: Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst voor de gemeente 's-Hertogenbosch 1977
Postelstraat H 133 (?)
1822Johannes Olislager (schrijnwerker)
1832Johannes Olieslagers (schrijnwerker)(eigenaar)
Postelstraat H 242 (?)
1865F.I. de Bruijn (mr. schoenmaker)
1875wed. J. van Bergen (winkelierst. in visch en kaas)
Postelstraat H 299 (1880)
1881wed. F.J. de Bruijn (mr. schoenmaker)
1908H. van Gulp (koetsier) - H. Heesbeen (schoenmaker) - P. Snijders (schoenmaker)
Postelstraat 61 (1909)
1910H. van Gulp (koetsier)
1928F.J. Blokland - wed. H. Bronk - A.M. Janssen - J.W. van Rooij
1943P. Breuls (grondwerker)

Postelstraat 59   rijksmonument
"De drie Morianen". (Noordelijk gedeelte)
Bron: Mosmans 550
Postelstraat H 241 (?)
1865jhr. mr. H.J.J. van Rijckevorsel (regter in de arrondissements regtbank)
1875jonkheer mr. H.J.J. van Rijckevorsel van Kessel (advocaat)
Postelstraat H 298 (1880)
1881jhr. mr. H.J.J. van Rijckevorsel van Kessel (advocaat)
1908W. v.d. Ven (onderw. 1e openb. school, leeraar Brugavondschool)
Postelstraat 59 (1909)
1910W.C.F.M. Bleijs (tandarts)
1928A. Spruit
1943A.J.P. Bleijs (muziekleerares) - M.P. Bleijs (kantoorbed.) - W.A.M. Bleijs (apoth.-assistente) - W.C.F.M. Bleijs (tandarts)

Postelstraat 57
Postelstraat H 297c (?)
1908W. v.d. Ven (onderwijzer)
Postelstraat 57 (1909)
1910Stoomtabakskerverij van F. van Liempt
1928F. van Liempt

Postelstraat 55
Postelstraat H 297b (?)
Postelstraat 55 (1909)
1928P. Ruijter
1943M.C. Florie

Postelstraat 53-51
Huis met eenvoudige gepleisterde lijstgevel XIXB, met op de begane grond een inrijpoort en een deur. Op de verdieping twee T-schuiframen, geblokte kroonlijst. Twee dakkapellen met markante pirons XIXB. Zijgevel langs Begijnenstraatje ongepleisterd. Balklagen, kap, interieur XIXB.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Bron: Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst voor de gemeente 's-Hertogenbosch 1977
Postelstraat H 297 (?)
1908A.B. Looijman (leeraar R.H.B.S. en gymn., inrichting voor heilgymn. en massage)
Postelstraat H 297a (?)
Postelstraat 51 (1909)
1910A.B. Kooijman (leeraar R.H.B.S. en gymn., inrichting voor heilgymn. en massage)
1928A. Bertrums
1943C.J.Th. (schoenmaker) - A.W. Dijkshoorn (bakkersknecht) - C.C. Kappé (kantoorbed.)

Begijnstraatje
Postelstraat 49   rijksmonument
"Het Wapen van Embden". Hoek Bagijnenstraatje. Dit stadswapen was een geliefd embleem der Protestanten. (Zie van Lennep)
Bron: Mosmans 551 of 552
Postelstraat H 239 (?)
1865A. van Rijckevorsel (firma J. van Rijckevorsel & Zn.) wijnhandelaar
1875Aug. van Rijckevorsel (firma Johan van Rijckevorsel en Zn.) wijnhandelaar - W. van Zon (apotheker in het zieken-gasthuis)
Postelstraat H 294 (1880)
1881Aug. van Rijckevorsel (firma Johan van Rijckevorsel en Zn., wijnhandelaar en lid van de provinciale staten)
1908J.C.P. Thirion
Postelstraat 49 (1909)
1910J.C.P. Thirion
1928W.C.F.M. Bleijs
1940Waterschapsgebouw
1998De Twee Snoeken

Postelstraat 47   rijksmonument
Wijk ? (?)
1832Bernard Jacob van Rijckevorsel (koopman)
Postelstraat H 238 (?)
1865J.G.C. van Dijk (kapitein bij het 2e regement vesting artillerie)
1875C. Hatinga Raven (arrondissements betaalm.)
Postelstraat H 293 (1880)
1881C. Hattinga Raven (arrondissements-betaalm.)
1908P.H. Velsen (hypotheekbewaarder)
Postelstraat 47 (1909)
1910P.H. Velsen (hypotheekbewaarder)
1928A.L. Scheefhals
1943A. van Dijk & Zn. (drukkerij) - A.A.G. van Dijk (kant. bediende) - A.A.R. van Dijk (boekdrukker) - L.R.M. Dijk (klerk O.M.)

Postelstraat 45   rijksmonument
"De Vingerhoet" (Noordelijke helft). "Het Aambeeld" (Zuidelijke helft). Achterste gedeelte in de Stoofstraat: "Het Weijgerdje". (de Winter)
Bron: Mosmans 554
Postelstraat H 237 (?)
1875mr. P.C. Ledeboer (griffier bij het kantonrecht)
Postelstraat H 292 (1880)
1881H. Vermeulen (wijnhandelaar) - mevr. wed. G.B.J.H. Vermeulen (partikuliere)
1908E. de Winter (manufacturier) - wed. J. de Winter (in manufacturen)
Postelstraat 45 (1909)
1910E. de Winter (manufacturier) - wed. J. de Winter (grossier in manufacturen)
1928fa. wed. S. de Winter
1943fa. wed. I. de Winter (handel in manufacturen)

Stoofstraat
Postelstraat 43
"'t Wit of bont Paardje" anno 1735 herberg. (Hendriks)
Bron: Mosmans 580
Postelstraat H 226 (?)
1865J.W. Broekmans (mr. timmerman en brandm.)
1875P.F. van Hest (mr. smid) - J. van der Pas (mr. blikslager)
Postelstraat H 279 (1880)
1908H.N.W. Hendricks (deurwaarder arr. rechtb.) - wed. B. Hendricks-Randhare
Postelstraat 43 (1909)
1910H.N.W. Hendricks (deurwaarder arr. rechtb.)
1928F.W.M. Klijntjes - J.C.F. Thomas
1943A. Indri (granietvloerlegger) - A. Indri (terrazzowerken) - A.A. Indri (kantoorbed.)

Postelstraat 41
Postelstraat H 279a (?)
1908wed. H. Berger-Keijzer
Postelstraat 41 (1909)
1910J.M. Hendrikse (onderwijzeres) - P.J. Hendrikse (boekhouder)
1928E. Nijs
1943H.B.M. de Leeuw (vertegenwoordiger) - R.H.J.M. de Leeuw (fabr. goud- en zilverwerken en koopman)

Postelstraat 39
Postelstraat H 278a (?)
1908A.M.L. Rek (mr. kleermaker) - A. v.d. Wal-Krijbolder (wagenmaker)
Postelstraat 39 (1909)
1910A.L. Rek (mr. kleermaker) - M. Vugts (agent levenverz.)
1928A.M.L. Rek - M.Q. Vugts
1943G.C. van Bergen (aanspr. en lijkbezorger)

Postelstraat 37
"'t Verguld Hoefijzer". (Gielisse)
Bron: Mosmans 555
Postelstraat H 225 (?)
1865wed. W. Everts (corsettenmaakster en winkelierster) - J. van Mierlo (kweekeling van rijks kweekschool voor onderwijzers)
1875wed. W. Everts (in linnen en katoenen manufact.) - A. de Jong (buitengew. opzicht. van de waterst.) - A.J. Strang (mr. timmerman)
Postelstraat H 278 (1880)
1881firma wed. W. Evers (in linnen en katoenen manufact.)
1908wed. P.J.M. Gielisse-de Leeuw (kruidenierster)
Postelstraat 37 (1909)
1910wed. P.J.M. Gielisse-de Leeuw (kruidenierster)
1928N.J.M. van Geene
1943J.H. de Hoogh (kleermaker)
1991Trudie (café De Bronx)

Postelstraat 35
"Het Leestken" anno 1625. (Steenbergen)
Bron: Mosmans 556
Postelstraat H 224 (?)
1865H.G. Ebeling (mr. horlogemaker)
1875H.C. Ebeling (horlogiemaker)
Postelstraat H 277 (1880)
1908Gez. Boes (costumières) - J. Spruijtenburg (particuliere) - M. Steenbergen (corsettenfabrikante)
Postelstraat 35 (1909)
1910Gez. Boes (costumières) - J. Spruijtenburg (particuliere) - M. Steenbergen (corsettenfabrikante)
1928A.A.M. Steenbergen - mej. J.H.M. Steenbergen - mej. M.A.J. Steenbergen
1943J. Janssen (kellner)

Postelstraat 33
"De Schenkkan". (Cornelissen)
Bron: Mosmans 557
~~~
Huis met eenvoudige gepleisterde en gebosseerde lijstgevel met geprofileerde stucwerk raamwerk lijsten met kuif en ronde bovenhoeken en moderne onderpui. Moer- en kinderbintenbalklagen in het voor- zowel als het achterhuis van eikenhout met peerkraalslutelstukken in de verdiepingsbalklaag en XVII sleutelstukken in de zolderbalklaag en in het achterhuis. De beide kappen hebben eiken dekbalkjukken met krommers en grenen dekbalken. Het achterhuis heeft op de dekbalkjukken schaarspanten met balk.
Gebouw van algemeen belang wegens oudheidkundige en kunsthistorische waarde.
Bron: Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst voor de gemeente 's-Hertogenbosch 1977
Wijk H ? (?)
1832Huibert Kerkhof (eigenaar)
Postelstraat H 223 (?)
1865B. Bakker (opzigter van 's rijks gebouwen) - wed. A.H. Derkinderen (partikuliere) - L. van Vlokhoven (uitgever van spijzen en opentafelhouder)
1875J. Niemann (partikulier) - F. Verbruggen (in modes)
Postelstraat H 276 (1880)
1881wed. H.J. Hupsch (partikuliere)
1908N. Alleman (handelsreiziger) - A.G.J. Cornelissen (coiffeur en humorist) - M.P. Scheffers (smid) - M.J.M. Steenbergen (klerk griffie gerechtshof)
Postelstraat 33 (1909)
1910A.G.J. Cornelissen (coiffeur en humorist) - M.P. Scheffers (smid) - M.J.M. Steenbergen (klerk griffie gerechtshof)
1928A. Aschert - A.W.M. Biermans - mej. W.S.M. den Dekker - A.J. Wilmont
1943M.C. Cornelisse (bandwever) - H.J. Dekkers (magazijnbediende) - P.D. van der Heijden (schilder)
1962Ton Liebregts (Brabants Jachthuis)

Postelstraat 31-29   rijksmonument
"De drie Slootels" anno 1625. Later "Den Trip*". (van Gemert)
Bron: Mosmans 558
Postelstraat H 275 (1880)
1881P.J. Boeren (mr. schoenmaker) - N.J. Buwalda (telegrafist)
1908H.W. Laanen (sigarenmaker) - J.W. Verkuijlen-Hurkens (mr. bakker)
Postelstraat 31 (1909)
1910J.W. Verkuijlen-Hurkens (mr. bakker)
1928A.J.H.J.C. van Hove
1943J.W. Bechtold (typograaf)
2005? (Kaarsrecht)
Postelstraat H 275a (1880)
1908Gez. Creté (naaisters)
Postelstraat 29 (1909)
1910C. Creté (naaister) - H.W. Laanen (sigarenmaker)
1928J.H. Verhagen - wed. W. Verkoeijen
1943wed. M.J. Kuipers-Kreté

Postelstraat 27
"De Oranjeboom". (Pakhuis)
Bron: Mosmans 560
Postelstraat H 221 (?)
1865D. Poierrie (mr. kleedermaker) - T.M. Poierrie (schatter in de bank van leening)
1875D. Poierre (mr. kleermaker)
Postelstraat H 274 (1880)
1881gez. Poierre (wollenaaister)
1908H. Smits (voerman, winkelier)
Postelstraat 27 (1909)
1910F. van Liempt (tabakshandelaar)
1928H. Oomen

Postelstraat 25
Gevelsteen: De vergulde Vijzel
Postelstraat H 274a (?)
1908M.L. Aangenendt (mr. meubelmaker) - G. Neefs (steenhouwer) - H.J. Tielen (letterzetter)
Postelstraat 25 (1909)
1910M. Aangenendt (meubelm.) - P.H.G. Seenders (agent van politie) - H.J. Tielen (letterzetter)
1928P.H. Rulkens
1943wed. V.M.A. Braun-Verouden - A.L. Hoppenbrouwer (machinaal houtbewerker)

Postelstraat 23-23a
"De drie Leliën". (Weijmar)
Bron: Mosmans 561
Postelstraat H ongen. (?)
Postelstraat 23 (1909)

Postelstraat 21
Postelstraat H 220 (?)
1865F.H. van den Heuvel (winkelier, broodslijter en tapper)
Postelstraat H 273 (1880)
1881F.H. van den Heuvel (winkelier en tapper)
1908J. Smit (schilder, bierhuis)
Postelstraat 21 (1909)
1919fa. Johan Smulders (ijzerhandel, touwslager)

Postelstraat 19
"De groene Ridder". (Niessingh)
Bron: Mosmans 562
Postelstraat H 272 (?)
1908J.W. Lukkenaer - W. Niessich (schoenmagazijn)
Postelstraat 19 (1909)
1910J.W. Lukkenaer - W. Niessingh (schoenenmagazijn)
1928J.W. Lukkenaar - C. Vervoort

Postelstraat 17
Postelstraat H 271a (?)
1908G. Berber (particuliere) - J.B. Schummer (handelsreiziger)
Postelstraat 17 (1909)
1910G. Berber (particuliere) - J.B. Schummer (handelsreiziger)
1928A.A. Hoeflake

Postelstraat 15
Postelstraat H 271 (1880)
Postelstraat 15 (1909)
1910W. Schmit en Co. (glasschilders)
1928B.H. Bolle
19??? (CityCrash) kinderopvang

Postelstraat 13
"'t Geelhuis" anno 1599. Volgens jhr. O. van Sasse van Ysselt is dit het ouderlijk huis van den H. Leonardus van Vechel. (Koetshuis van Gulick)
Bron: Mosmans 564
~~~
Het Gele Huis. No. 13.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 275
Postelstraat H 270 (1880)
1881G.J. Muraij (partikulier)
1908J. van Gulick-Luyckx (groothandel in garens en kramerijen)
Postelstraat 13 (1909)
1943fa. J. van Gulick-Luyckx (huishoudelijke artikelen)

Postelstraat 11
Postelstraat H 269 (?)
1908J. van Gulick-Luyckx (groothandel in garens en kramerijen)
Postelstraat 11 (1909)
1910Firma J. van Gulick-Luyckx (groothandel in garens en kramerijen)
1943fa. J. van Gulick-Luyckx (huishoudelijke artikelen)

Postelstraat 9
Postelstraat H 206 (?)
1865G. Faber (bewaarder in het huis van burgerlijke en militaire verzekering) - A. Lambooij (barbier)
1869T. van Leent (firma J.H. Smeets)
1875F. Dicker (mr. verver) - J. Roeffen (mr. broodbakker)
Postelstraat H 268 (1880)
1881J.W. Broekmans (mr. timmerman)
1908J. van Gulick-Luyckx (groothandel in garens en kramerijen)
Postelstraat 9 (1909)
1910Firma J. van Gulick-Luyckx (groothandel in garens en kramerijen)
1928J. van Gulick-Luijckx
1943fa. J. van Gulick-Luyckx (huishoudelijke artikelen)

Postelstraat 7-5
Postelstraat H 214a (?)
Postelstraat H 267 (1880)
1881L. Kusters (boekbinder)
1908J.F.H. van Meerwijk (commissionnair in effecten)
Postelstraat 7 (1909)
1910J.F.H. van Meerwijk (kassier en commissionnair in effecten) - G. Viegers (tabakskerver)

Postelstraat 5
Postelstraat H 214 (?)
Postelstraat H 267a (1880)
1908P.J.G. Gielisse (boekbinderij)
Postelstraat 5 (1909)
1910P.J.G. Gielisse (boekbinderij) - C.A. Schaghen (loopknecht)
1928K.F. Ruttinger - M.A. Ruttinger

Postelstraat H 266
Postelstraat H 266 (1880)
1881G. Merij (partikulier)
1908Fr. Bergmann (koopman)
Vervallen (1909)

Postelstraat 3   rijksmonument
Postelstraat H 27b (?)
Postelstraat 3 (1909)
1910Fr. Bergmann (koopman)
1928J. Wolff
1943H. van Beek (grondwerker) - A. Coppens (meesterknecht) - W. van Ettinger (tandtechniker) - P.H. Geelen (terrazzowerker)
1985Museum 'De Brabantse Poffer'

Postelstraat 1
Postelstraat H 27a (?)
1908mr. M. v.d. Heijden (advocaat en procureur)
Postelstraat 1 (1909)
1910mr. M. v.d. Heijden (advocaat en procureur)
1928A.W.M. van der Donck

Vughterstraat
 
Postelstraat ?
De Brabantse Poffer, naast Postelstraat 3.
Tot voor enkele jaren stond dit pand bekend als "de Brabantse Poffer". Het dateert uit de 17e eeuw. De gezwenkte voorgevel, kort na 1600 gebouwd, is een zogenaamde "Gelderse gevel", een geveltype dat vooral veel voorkomt in Gelderland. In 1990 werd het toen sterk vervallen pand grotendeels herbouwd. Binnen is de oorspronkelijke indeling met binnenkamer nog goed herkenbaar.
Bron: 's-Hertogenbosch binnen de Veste

 
Postcodes
 5211 DW  1..43
 5211 DX 45..79
 5211 EA  2..40
 5211 EB 42..68
 
Straatindeling
 1906 : 520..564 (Mosmans)
 1909 : rechts 1..79, links 2..68
 1995 : rechts 1..79, links 2..68 (Huisnummerkaart H16-H17)
 
Volkstelling 1822
No 37 Wijk H
Postelstraat
1 12 Mollerus, Johan Florens geen 71 Luthers Den Bosch
Apostelstraat
Apostelstraat
3 6 Clement de Bregel, Jean Charles Instituteur 77 Rooms Bensenion
4 5 Waagner, Antonie Kamerbehanger 35 Rooms Arnhem
5 9 Laat, Johannes de Logementhouder 31 Rooms Den Bosch
Uilenburg
Apostelstraat
6 3 Dickers, Gerardus Josephus Wijnkoper 68 Rooms Den Bosch
7 7 Rijckevorsel, Gerardus Johannes van Koopman 34 Rooms Den Bosch
8 14 Sassen, Jan Hendrik Advocaat 37 Rooms Den Bosch
9 10 Dickers, Gerardus Antonius Griffier bij de regtbank van Koop!! 37 Rooms Den Bosch
20 2 Stapels, Elisabeth Naaister 49 Rooms Den Bosch
21 9 Pompe, Theodorus Hendrikus Factoor/commiss. 34 Rooms Den Bosch
22 4 Valkenburg, Petronella Koopvrouw 34 Rooms Den Bosch
29 9 Staelenburg, Bernardus Logementhouder 52 Rooms Cleve
30 6 Duykers, Leonardus Knecht 64 Rooms Houtum
31 1 Hendrikse, Michel Voerman 54 Rooms Heyen
44 4 Saries, Johannes Schoenmaker 55 Rooms Zon
45 6 Conradi, Josephus Timmerman 42 Rooms Den Bosch
46 9 Wartenbergh, Frederik Franciscus Barbier 34 Rooms Den Bosch
47 7 Beugen, Hendricus van Garentwijnder 37 Rooms Den Bosch
48 4 Schumaker, Johannes Wilhelmus Timmerman 42 Rooms Den Bosch
49 3 Kennis, Joan Laurentius Kuijpersknecht 30 Rooms Den Bosch
50 9 Berg, Marinus van den Schoenmaker 42 Rooms Den Bosch
53 6 Stevenaar, Jacobus Garentwinder 58 Rooms Den Bosch
68 7 Sizoo, Gerardus Johannes Kledermaker 39 Rooms Den Bosch
72 3 Beer, Carel de Winkelier en zilversmidsgezel 53 Gereformeerd Den Bosch
73 2 Aarts, Hendrika Klijnkinderschoolhoudster 69 Rooms Lage Mierde
74 10 Hoenselaar, Johanna (wed. van Jac. Plaaten) Werkster 50 Rooms Oostrum
75 9 Beaudoux, Theodorus Hendrikus Smitsknecht 37 Rooms Den Bosch
76 15 Beaudoux, Adrianus Smitsknecht 31 Rooms Den Bosch
77 6 Sas, Johannes Josephus van Timmerman 56 Rooms Den Bosch
78 6 Roosmalen, Joannes Hendrikus van Barbier 70 Rooms Den Bosch
79 11 Lammers, Jacobus Kledermaker 41 Rooms Den Bosch
83 4 Willemse, J.F. Koopman 39 Rooms Winnenthaal
Stoofstraat
No 38 Wijk H
Apostelstraat
103 4 Steinbuch, Johannes Dir. postkantoor 59 Gereformeerd Maastricht
104 5 Steinbuch, Willem Jacob le commies der posterijen 27 Gereformeerd Drunen
117 1 Lap, t Joannes Speelman 46 Rooms Den Bosch
118 2 Hofman, Coenraad Kledermakersknecht 34 Rooms -
119 4 Eys, Anna Margaretha (wed. J. van Roosmalen) - 56 Rooms Gerolstijn bij Trier
Klijn Bagijnhof
Apostelstraat
126..127 9 Gijselhart, Christiaan Schoenmaker 73 Rooms Den Bosch
128 4 Hansse, Johannes Kledermaker 59 Rooms Sassen
130..131 5 Molwitz, Johan Adriaan le commies op het postkantoor 38 Gereformeerd Rio Berbiese in West Indië
133 4 Olislager, Johannes Schrijnwerker 45 Rooms Den Bosch
134 Biggelaar, Gijsbertus van de Arbeider 42 Gereformeerd -
135 3 Rutten, Leonardus Pakhuisknecht 44 Rooms Den Bosch
138 2 Brorens, Johannes mr. Goudsmid 30 Rooms Den Bosch
139 8 Haagen, Antonie Koetsier 66 Rooms Brumen
Snelstraat
 
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 18n, 27, 82, 84, 205-207

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) I. 208, 217; II. 391, 396, 400

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 141

Th.G.A. Hoogbergen, Over Geestdrift en Bevlogenheid : 75 jaar Ons Middelbaar Onderwijs 1916-1991 LXXXVI (1991) 294

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 373, 375

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 12, 16, 22, 23, 75, 78, 79, 81, 83, 87, 88, 94, 99

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 32n

L.P.L. Pirenne en W.J. Formsma, Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de vijftiende en zestiende eeuw (1962) 60, 73

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 323

Varia Historica Brabantica III (1969) 279

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 51, 130

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 54

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 LI (1981) 269n

n: vermelding in een voetnoot