afb.

Peterseliestraatje

locatie: Scheidingstraat, Achter de Tolbrug
status: vervallen

Dit is het reeds jaren geleden gesloopte Peterseliestraatje dat deel uitmaakte van 'De Pijp' ofwel het Tolbrugkwartier. Het lag heel dicht bij de St. Pieterskerk. De goot loopt zoals dat bij meer van die straatjes het geval was, in het midden van de bestrating.
's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 2
 
Panden
Peterseliestraatje 6

Peterseliestraatje C 279a (????)
Peterseliestraatje 6 (1909)
1928J. van Uden
1943B.J. Faes (sigarenmaker)

Peterseliestraatje C 279

Peterseliestraatje C 279 (????)
1908F. Schouten (remmer S.S.)
geen (1909)

Peterseliestraatje 5

Achter de Tolbrug C 278 (????)
1881P. Claassen (schoorsteenveger)
Peterseliestraatje C 278 (????)
1908J. Didde (machinist) - J.J. Didde (arbeider)
Peterseliestraatje 5 (1909)
1928J.J.L. Didde
1943H.A. van Nimwegen (sigarenmaker)

Peterseliestraatje 4

Peterseliestraatje C 277 (????)
1908C.J.M. Foppele (sigarenmaker) - wed. J. Foppele (werkvrouw)
Peterseliestraatje 4 (1909)
1928F.J. Smits

Peterseliestraatje 3

Peterseliestraatje C 276 (????)
Peterseliestraatje 3 (1909)
1928B.J. Faas

Peterseliestraatje 2

Peterseliestraatje C 275 (????)
1908wed. Huizenaar - wed. van Schraven
Peterseliestraatje 2 (1909)
1928H.F. van der Sluijs

Peterseliestraatje 1

Achter de Tolbrug C 274? (????)
1865J. Louws (opzigter van eene brandspuit)
1897C. Wetzer (Korendrager)
Peterseliestraatje C 274 (????)
1908Th. Meesters (arbeider remmer S.S.) - N. Wetser
Peterseliestraatje 1 (1909)
1928wed. J. Schippers

 
Straatindeling
  1909 : aan één zijde bebouwd 1..6
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 350

n: vermelding in een voetnoot