afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 7 juli 1931

Mandenmakersstraatje

Binnenstad Centrum

Bewoners van het Mandenmakersstraatje, zijstraatje van de Brede Haven, gezien naar de zijde van de Buitenhaven.
~~~
Op de Breede Haven, bij perceel 682. Hier eindigde vroeger de Havenkade.
Bron: Mosmans
Stadsarchief (0033169)
 
Panden
Mandenmakersstraatje 2

Mandenmakersstraatje B 197a (????)
Mandenmakersstraatje 2 (1909)
1928J. Damen - echtg. A. Schellen

Mandenmakersstraatje 4

Mandenmakersstraatje B 197b (????)
Mandenmakersstraatje 4 (1909)

 
Mandenmakersstraatje 1

Mandenmakersstraatje B 197c (????)
Mandenmakersstraatje 1 (1909)
1923Antonij M. van Bergen (pakhuisknecht)
1928A.M. van Bergen

 
Straatindeling
  1909 : rechts 1..1, links 2..4
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 14, 62, 90, 91

n: vermelding in een voetnoot