Hinthamerweg

Hinthamerpoort

 
Benaming
1909HinthamerwegHuisnummeromnummering 1909
 
Panden
Hinthamerweg 2
Hinthamerweg K 140 (?)
1908P.A. v.d. Heuvel (meesterkn drukkerij (tramstation)) - Station Stoomtram 's Bosch-Helmond
Hinthamerweg 2 (1909)
1910P.A. v.d. Heuvel (meesterkn drukkerij (tramstation)) - Station stoomtram 's Bosch-Helmond

Hinthamerweg 4
Hinthamerweg K ongen. (?)
Hinthamerweg 4 (1909)
1910Station stoomtram 's Bosch-Helmond

Hinthamerweg 6
Hinthamerweg K 140a (?)
1908A. van Osch (caféhouder)
Hinthamerweg 6 (1909)
1910A. van Osch (caféhouder)

Hinthamerweg 8
Hinthamerweg K 140b (?)
1908Th.C.W. Hamilton of Silverton Hil (rijks klerk)
Hinthamerweg 8 (1909)
1910Th.C.W. Hamilton of Silverton Hil (rijksklerk)

Hinthamerweg 10
Hinthamerweg K 140c (?)
1908H. van de Waarzenburg (gep. zeeman)
Hinthamerweg 10 (1909)
1910H. van de Waarzenbuerg (gep. zeeman)

Hinthamerweg 12
Hinthamerweg K 140d (?)
1908A. Wiesje (smid)
Hinthamerweg 12 (1909)

Hinthamerweg 14
Hinthamerweg K 140e (?)
1908A. van der Poel (stratenmaker)
Hinthamerweg 14 (1909)
1910A. v.d. Poel (stratenmaker)

Hinthamerweg 16
Hinthamerweg K 140f (?)
1908A. van Eldik (timmerman) - A. Kastanje (arbeider)
Hinthamerweg 16 (1909)
1910A. van Eldik (timmerman)

Hinthamerweg 18
Hinthamerweg K 140g (?)
1908P. v. Erp (koopman)
Hinthamerweg 18 (1909)
1910P. Coeleveld (schoenmaker)

Hinthamerweg 20
Hinthamerweg K 140h (?)
1908J. Huuskes (koopman)
Hinthamerweg 20 (1909)
1910J. Wijgerhans (arbeider)

Hinthamerweg 22
Hinthamerweg K 140i (?)
1908J.L. Klardie (sigarenmaker)
Hinthamerweg 22 (1909)

Hinthamerweg 24
Hinthamerweg K 140j (?)
1908F. Erkamps (loonslachter)
Hinthamerweg 24 (1909)
1910F. Erkamps (loonslachter)

Hinthamerweg 26
Hinthamerweg K 140k (?)
Hinthamerweg 26 (1909)
1910B. van Loozen (schipper)

Hinthamerweg 28
Hinthamerweg K 140l (?)
1908P. Doodenburg (verver)
Hinthamerweg 28 (1909)

Hinthamerweg 30
Hinthamerweg K 140m (?)
1908J. Lathouwers (sigarenmaker)
Hinthamerweg 30 (1909)
1910M. Stiphout (arbeider)

Hinthamerweg 32
Hinthamerweg K 140n (?)
1908A. Zielhorst
Hinthamerweg 32 (1909)
1910A. Maas (arbeider)

Hinthamerweg 34
Hinthamerweg K 140o (?)
1908P. van Overbeek (sigarenmaker)
Hinthamerweg 34 (1909)

Hinthamerweg 36
Hinthamerweg K 140p (?)
1908A. Bosch (broodbakker) - D. Kooijman (sigarenmaker)
Hinthamerweg 36 (1909)
1910D. Kooijman (sigarenmaker)

Hinthamerweg 38
Hinthamerweg K 140q (?)
Hinthamerweg 38 (1909)
1910A. Bosch (mr. broodbakker)

Hinthamerweg 40
Hinthamerweg K 141f (?)
Hinthamerweg 40 (1909)

Hinthamerweg 42
Hinthamerweg K 141g (?)
Hinthamerweg 42 (1909)
1910H.H.J. Bettonviel (smid)

Hinthamerweg 44
Hinthamerweg K 141h (?)
Hinthamerweg 44 (1909)
1910H. van Vessem (smid)

Hinthamerweg 46
Hinthamerweg K 141i (?)
Hinthamerweg 46 (1909)
1910P. Klijn (goudsmid)

Hinthamerweg 48
Hinthamerweg K 141k (?)
Hinthamerweg 48 (1909)
1910A.C. Wetzer (brievenbesteller)

Hinthamerweg 50
Hinthamerweg K 141l (?)
Hinthamerweg 50 (1909)
1910W.H. Tegelaers (brigad. rijksveldwachter 's Bosch)

Hinthamerweg 52
Hinthamerweg K 141m (?)
Hinthamerweg 52 (1909)
1910J. Koster (schrijver gevangenis)

Hinthamerweg 54
Hinthamerweg K 141 (?)
1908Fr. de Wert (arbeider)
Hinthamerweg 54 (1909)
1910Fr. de Wert (agent van politie)

Hinthamerweg 56
Hinthamerweg K 141a (?)
1908M. van Eijk (schoenmaker)
Hinthamerweg 56 (1909)
1910J. Meulenbroek (arbeider)

Hinthamerweg 58
Hinthamerweg K 142 (?)
1908M. Rovers (arbeider)
Hinthamerweg 58 (1909)
1910P. v.d. Wielen (hovenier)

Hinthamerweg 60
Hinthamerweg K 143 (?)
1908A.A.M. van Erp (landbouwer)
Hinthamerweg 60 (1909)
1910A.A.M. van Erp (landbouwer)

Hinthamerweg K 144
Hinthamerweg K 144 (?)
1908P. Schouten (spoorwegbeambte)
Vervallen (1909)

 
Hinthamerweg 1
Hinthamerweg K 145 (?)
1908J. Trügg (taper, 'de Bult')
Hinthamerweg 1 (1909)
1910J. Trügg (café 'de Bult')

 
Postcodes
  Geen
 
Straatindeling
  1909 : rechts 1..1, links 2..60
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 190, 203

n: vermelding in een voetnoot