afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 6 februari 1952

Gildenstraat

locatie: Lombok
status: vervallen

Gezien ter hoogte van het spoorwegviadukt. Rechts de wijk Lombok met het Zuiderfront/hoek Gildenstraat. Panden die zullen worden gesloopt voor de bouw van het PNEM kantoor. Op de achtergrond Willemstraat/hoek Mayweg. Links het spoorwegemplacement.
Stadsarchief (0024979)
 
Raadsbesluiten
1897

27 januari 1897

No. 29. Namen van straten
... De straat tusschen die blokken loopende in zuidelijke richting, uitziende op de gasfabriek te noemen: Gildenstraat ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1897 nr. 1(27.01) p. 1-47 | 43
 
 
Afbeeldingen

ca 1944
     
 
Panden
Gildenstraat 2

Gildenstraat N 178 (????)
1908M.H. v.d. Boogaart (sig. innemer) - J. van Zwoll (rijtuigschilder)
Gildenstraat 2 (1909)
1910M.H. van den Boogaart (sig. innemer) - J. van Zwoll (rijtuigschilder)
1919F. Boutier (letterzetter) - H.F. Wooning (rijtuigmaker)
1928L. den Teuling - F.H.V. Wooning - H.F. Wooning
1943J.M. van Dijk (schoenmaker) - L.J.J. van Dijk (kantoorbediende)

Gildenstraat 4

Gildenstraat N 177 (????)
1908Th. van Liempt (rijtuigschilder) - wed. H. van Woensel
Gildenstraat 4 (1909)
1910Th. van Liempt (rijtuigschilder) - wed. H. van Woensel
1919Th. van Liempt (rijtuigschilder) - wed. H. van Woensel
1928G. van Londen - L. Vermeulen
1943P.M.J. van Breemen - T.C.A. Peeperkamp (boekdrukker)

Gildenstraat 6

Gildenstraat N 176 (????)
1908P.H. Floris (metselaar) - C. Henskens (goudsmid)
Gildenstraat 6 (1909)
1910P.H. Floris (metselaar) - C. Henskens (goudsmid)
1919P.H. Floris (metselaar) - C. Henskens (goudsmid)
1928R.J. van Sluijs - A. Stappershoef
1943M.H. Brands (stucadoor)

Gildenstraat 8

Gildenstraat N 175 (????)
1908J.A. Goedmakers (smid) - P.J. Scheefhals (smid)
Gildenstraat 8 (1909)
1910J.A. Goedmakers (smid) - P.J. Scheefhals (smid)
1919J.A. Goedmakers (smid) - H.W. Mulders (schoenmaker)
1928A. van Aart - C.J. Weber
1943J.C. van den Dungen (chauffeur-monteur) - A.J. Mandemakers (betonwerker)

Gildenstraat 10

Gildenstraat N 174 (????)
1908G. Tegenbosch (letterzetter) - A.W.F. Witmer (letterzetter)
Gildenstraat 10 (1909)
1910G. Tegenbosch (letterzetter) - A.W.F. Witmer (letterzetter)
1919H. Henkens (sigarenmaker) - A.W.F. Witmer (letterzetter)
1928F.H. van Uden - A.W.F. Witmer
1943H. Broecks (sigarenmaker)

Gildenstraat 12

Gildenstraat N 173 (????)
1908A. Bartels (rijtuigschilder) - M.W. Gevers (tabakskerver)
Gildenstraat 12 (1909)
1910A. Bartels (rijtuigschilder) - M.W. Gevers (tabakskerver)
1919M.W. Gevers (tabakskerver) - T. van Tintelen (plakker)
1928Th.J. Tintelen - P.A.M. Veltman
1943J.H. Bodar (sigarenmaker) - wed. M. Krielaart-Dekker

Gildenstraat 14

Gildenstraat N 172 (????)
1908W. Coppens (letterzetter) - Th. Oomen (sigarenmaker)
Gildenstraat 14 (1909)
1910W. Coppens (letterzetter) - Th. Oomen (sigarenmaker)
1919Joh. v.d. Mark (boekdrukker) - L. Meulensteen (sigarenmaker)
1928A.J. Koolen - wed. J.G. van Well
1943A.J. van Gelder (koopman) - B. Koers (transportarb.)

Gildenstraat 16

Gildenstraat N 171 (????)
1908J.A. Goossens (goudsmid, agent levensverz.) - A.F. Usleeber (behanger)
Gildenstraat 16 (1909)
1910J.A. Goossens (goudsmid, agent levensverz.) - A.F. Usleeber (behanger)
1919J.A. Goossens (goudsmid, agent levensverz.) - wed. A.F. Usleeber
1928mej. C. Stikkers - wed. F. Usleeber

Gildenstraat 18

Gildenstraat N 171a (????)
1908J. v.d. Bruggen (borstelmaker)
Gildenstraat 18 (1909)
1910J. van Gils (sigarensorteerder) - A. Kievits (onderbaas gem. reiniging) - J. van Oort (portier S.S.)
1919J. van Gils (sigarensorteerder) - A. Lefel (bakker)
1928J.M. van Daelen - J.Chr. van Gils - G. A. Moerings
1943T.A. Ouwens (monteur)

Gildenstraat 20

Gildenstraat N 171b (????)
1908A. van Dijk (boekdrukker) - wed. H. van Vugt
Gildenstraat 20 (1909)
1910A. Hoos (letterzetter) - J. van Vliet (stoker)
1919A. Hoos (boekbinder) - N. Koppens (sigarenmaker)
1928N.J. Koppers - F.J. Schouten
1943N.J. Koppers (sigarenmaker) - C. Roelofs (grondwerker)

Gildenstraat 22

Gildenstraat N 171c (????)
1908H.L. Jacobs (sigarenmaker) - H. de Kort (boekdrukker) - J. Taks (sigarenmaker)
Gildenstraat 22 (1909)
1910F.H. Boutier (letterzetter) - P.C. Koppens (letterzetter)
1919L. v.d. Burgt (sigarensorteerder) - Fr. Heessakkers (arbeider) - F. Maréchal (sigarenmaker)
1928C.W. Hoevenaars - C.B. Jansen
1943W.J.M. Blom (sigarenmaker) - C. Fonteijn (buizenfabriek)

Gildenstraat 24

Gildenstraat N 171d (????)
1908F. van Dun (koekbakker)
Gildenstraat 24 (1909)
1910P. Lambooij (sigarenmaker) - W.A. Quekel (schoenmaker)
1919Jos. v.d. Dungen (sigarenmaker) - C. van Ham (boekbinder)
1928G.M. van der Aa - J.J.M. v.d. Dungen
1943A.J.F. van den Bosch (verpleger)

Gildenstraat 26

Gildenstraat N 171e (????)
1908A. Desmense (ijzergieter) - J. v.d. Heijden (schoenmaker) - J.F. Mulders (sigarensorteerder)
Gildenstraat 26 (1909)
1910J. Hinkels (sigarenmaker) - J.F. Mulders (sigarensorteerder)
1919J. Broeren (stoker) - Chr. Jansen (sigarenmaker)
1928L.G.M. van der Burgt - H.J.W. Kleijne
1943M.M. van Gulik (opperman)

Gildenstraat 28

Gildenstraat N 171f (????)
1908P. Lambooij (sigarenmaker)
Gildenstraat 28 (1909)
1910J. van der Heijden (schoenmaker) - A. Vugts (timmerman)
1919L. Baert (timmerman) - Joh. Salvisberger (sigarenmaker)
1923Leonardus P.F. Baert (lijnwachter rijkstelegr.)
1928A.P.P. van Dartel - A.F. van Maldegem
1943L.E.L. van Dartel-Chambon - A,F. van Maldegem (sigarenmaker)

Gildenstraat 30

Gildenstraat N 171g (????)
1908P.C. Koppens (letterzetter) - W.A. Quekel (schoenmaker)
Gildenstraat 30 (1909)
1910H.L. Jacobs (sigarenmaker)
1919J. Taks (sigarenmaker)
1928H. Peters - J. Taks

Gildenstraat 32

Gildenstraat N 171h (????)
1908P.J. Jansen (pakhuisknecht) - A. Kieviets (onderb. gem. reiniging)
Gildenstraat 32 (1909)
1910J. Taks (sigarenmaker)
1919J. Tammes (sigarenmaker)
1928J. Tames

Gildenstraat 34

Gildenstraat N 171i (????)
1908J. van Oort (portier S.S.)
Gildenstraat 34 (1909)
1910H. de Kort (boekdrukker)
1919J.J. de Rooij (boekdrukker)
1928P.W. Franken
1943N.L. van de Berg (bankwerker)

Gildenstraat 36

Gildenstraat N 171j (????)
1908J. van Gils (sigarensorteerder)
Gildenstraat 36 (1909)
1910A. van Dijk (boekdrukker)
1919J. van Wel (sigarenmaker)
1928C. van Rossum
1943C. van Rossum (sigarenmaker) - wed. W. van Rossum-Vroegh

Gildenstraat 38

Gildenstraat N 171k (????)
Gildenstraat 38 (1909)
1910wed. H. van Vugt
1919H. Kruis (agent van politie)
1928H. Kruis

Gildenstraat 40

Gildenstraat N 171l (????)
Gildenstraat 40 (1909)
1910J. van der Bruggen (borstelmaker)
1919H. Genen (smid) - Th. v.d. Linden (stoker)
1928F.J. Schols
1943C.L. van Griensven (electricien)

 
Gildenstraat 37

Gildenstraat N 170k (????)
1908wed. Walschots (winkelierster)
Gildenstraat 37 (1909)
1910M. Walschots (beeldhouwer) - wed. Walschots
1919M. Waldschots (beeldhouwer)
1928M.A. Walsebots

Gildenstraat 35

Gildenstraat N 170j (????)
1908P. Mohr (sigarenmaker) - W. Verhoeven (onderbaas)
Gildenstraat 35 (1909)
1910W. Verhoeven (onderbaas)
1919A. Popelier (kleermaker)
1928A.C.M. Popelier
1943Th.J. Kolen (locomotiefpoetser N.S.)

Gildenstraat 33

Gildenstraat N 170i (????)
Gildenstraat 33 (1909)
1910J.J. Verhagen (arbeider S.S.)
1919H. Serré (kleermaker)
1928J.P.M. van Dartel
1943L.J.M. van Linder (stucadoor)

Gildenstraat 31

Gildenstraat N 170h (????)
1908H. Houdijk (arbeider)
Gildenstraat 31 (1909)
1910H. Albertus (sigarenmaker) - H. Houdijk (arbeider)
1919H. Houdijk (arbeider) - Adr. Janssen (timmerman)
1928J. van den Griendt - P.L. Houdijk - J.A. Kuipers
1943N.A. Houdijk (sigarenmaker) - P.L. Houdijk (boekbinder) - wed. L. Kuipers-van de Griendt

Gildenstraat 29

Gildenstraat N 170g (????)
1908M. van Beurden (schoenmaker) - L. van Zon (schoenmaker)
Gildenstraat 29 (1909)
1910M. van Beurden (schoenmaker) - L. van Zon (schoenmaker)
1919A. Hoogenbergh (steenhouwer) - H.C. van Ommen (timmerman)
1928H.Chr. van Ommen
1943A. van Beurden (behanger-stoffeerder) - Fr.H. Jansen (wagenknecht)

Gildenstraat 27

Gildenstraat N 170f (????)
1908E. Huten (smid) - J.M. de Reus (schoenmaker)
Gildenstraat 27 (1909)
1910E. Hutten (smid) - A. Smith (sigarensorteerder)
1919Joh. Bevers (remmer S.S.) - J.H. Pelzers
1928J. Bevers - J.H. Pelzers
1943J.M. van Beurden (schoenmaker) - J. Bevers

Gildenstraat 25

Gildenstraat N 170e (????)
1908M. Jacobs (wisselwachter S.S.) - J. Jansen (arbeider remmer S.S.)
Gildenstraat 25 (1909)
1910M. Jacobs (wisselwachter S.S.) - J. Jansen (arbeider remmer S.S.)
1919J. van Bladel (boekdrukker) - M. Jacobs (wisselwachter S.S.)
1928J.J. van Bladel - M.J. van Haaren
1943F.C.J. van Mierlo (magazijnbediende) - V. Pennings (metselaar)

Gildenstraat 23

Gildenstraat N 170d (????)
1908A. Beauchampet (letterzetter) - H. Stupers (smid)
Gildenstraat 23 (1909)
1910J. van Breemen (sigarensorteerder)
1919J. Kuipers (sigarenmaker) - A. van Liempt (lampenist S.S.)
1928A. van Liempt - J.A. van Oord
1943L.A. Bevers (electricien)

Gildenstraat 21

Gildenstraat N 170c (????)
1908W. van Geel (lampenist S.S.) - J.J. Verhagen (beambte S.S.)
Gildenstraat 21 (1909)
1910J.H. Feldjes (gevangenbewaarder) - A. Meeuwsen (hoefsmid veldartillerie)
1919Ch.J. Ekel (schoenmaker) - J. Maas (loopknecht)
1928J.H.F. Ekel - wed. H.J.H. Klerkx
1943J.H.F. Ekel (schoenmaker)

Gildenstraat 19

Gildenstraat N 170b (????)
1908A. Blatter (sigarenmaker) - W.F. Seele (agent van politie)
Gildenstraat 19 (1909)
1910A. Blatter (sigarenmaker) - B. Stienen (goudsmid)
1919J. van Haaren (koperslager) - B. Stienen (stoker)
1928A.J.J. Kennis - L.J.W. van de Wiel
1943H. Damen (koopman in textiel)

Gildenstraat 17

Gildenstraat N 170a (????)
1908P. Maas (timmerman) - B. Stienen (goudsmid)
Gildenstraat 17 (1909)
1910P. Maas (timmerman) - H.J. de Rooij (kleermaker)
1919P. Maas (timmerman) - A. Quekel (sigarensorteerder)
1928P.F.J. Maas - J.J.H. Princen
1943wed. A.J. van den Akker-Henderson

Gildenstraat 15

Gildenstraat N 170 (????)
1908H.C.F. van Ham (beeldhouwer) - F.C. Kremers (boekdrukker)
Gildenstraat 15 (1909)
1910C.J.M. Foppele (sigarenmaker) - F.C. Kremers (boekdrukker)
1919C.J.M. Foppele (contr. v.d. arbeid) - F.C. Kremers (boekdrukker)
1928P. van Dongen - H. van der Plas - echtg. A. Prins
1943H.C.G. Janssens (scheepsmonteur) - B.H.C. Linschoten (magazijnknecht)

Gildenstraat 13

Gildenstraat N 169 (????)
1908J. Kuijpers (goudsmid) - A. Moonen (schoenmaker)
Gildenstraat 13 (1909)
1910J. Kuijpers (goudsmid) - A. Moonen (schoenmaker)
1919A. Moonen (schoenmaker) - H.J. Vercruijsse (loodgieter)
1928P.J.F. Baudoin - L.J.L. de Jong - A. Moonen
1943L.J.L. de Jong (huisschilder)

Gildenstraat 11

Gildenstraat N 168 (????)
1908A. van Geldrop (letterzetter) - J.J. Vermeulen (sigarensorteerder)
Gildenstraat 11 (1909)
1910A. van Geldrop (letterzetter) - J.J. Vermeulen (sigarensorteerder)
1919wed. A. van Geldrop - J.J. Vermeulen (sigarensorteerder)
1928wed. A. Geldrop - J.J. Vermeulen
1943J.G. Maartens (wagenmaker)

Gildenstraat 9

Gildenstraat N 167 (????)
1908wed. C. Koppens - wed. J.F. Loots - T. Sledsens
Gildenstraat 9 (1909)
1910wed. C. Koppens - wed. J.F. Loots
1919wed. C. Koppens - wed. J.F. Loots
1928C.W. Koppens - wed. C. Koppens - A.J.J. Vercruijsse
1943J.A. Bouwmans (stoker) - E.A. van Grinsven (typograaf)

Gildenstraat 7

Gildenstraat N 166 (????)
1908J.A. van Bladel (boekbinder) - J. van der Sluijs (sigarenmaker)
Gildenstraat 7 (1909)
1910J.A. van Bladel (boekbinder) - J. van der Sluijs (sigarenmaker)
1919J.A. van Bladel (boekbinder) - J. van der Sluijs (sigarenmaker)
1928P. van Bakel - J. van der Sluip

Gildenstraat 5

Gildenstraat N 165 (????)
1908J.H. Brands (passementwerker) - A.J. Krekel (huisschilder)
Gildenstraat 5 (1909)
1910J.H. Brands (passementwerker) - A.J. Krekel (huisschilder)
1919J.H. Brands (passementwerker) - wed. A.J. Krekel
1928J.H. Brands - J.L. Nijs
1943J.A. Nabbe (sigarenmaker) - J.L. Nijs (sigarenmaker)

Gildenstraat 3

Gildenstraat N 164 (????)
1908J.P. Gemen (sigarenmaker) - H.F. Wooning (rijtuigmaker)
Gildenstraat 3 (1909)
1910J.P. Gemen (sigarenmaker) - H.F. Wooning (rijtuigmaker)
1919J.M. van Dijk (schoenmaker) - P.J. Gemen (sigarenmaker)
1928J.M. Dijk
1943L.G.M. van der Burgt (sigarensorteerder)

Gildenstraat 1

Gildenstraat N 163 (????)
1908L. Dankers (goudsmid) - P.J. Maas (timmerman)
Gildenstraat 1 (1909)
1910L. Dankers (goudsmid) - P.J. Maas (timmerman)
1919J. Blank (timmerman) - P.J. Maas (timmerman)
1928mej. H. van Barneveld - L.Q.A. Blank
1943J.W. van Boksel (hulpmonteur) - wed. N. van d. Pol-van d. Laar

 
Straatindeling
  1909 : rechts 1..37, links 2..40